Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.322.630

Zpětvzetí exekuce oprávněným věřitelem - koho má kontaktovat dlužník (povinný)

Odesláno: 
Otevřeno 2166 x
1 odpověď
 
Má se povinný obrátit na soud a žádat soud o obnovu řízení v této věci nebo má podat exekutorovi návrh na zastavení exekuce nebo má čekat kdy exekutor sám
zastaví exekuci po zpětvzetí návrhu oprávněného na nařízení exekuce?
Děkuji Vám předem za radu protože tento případ je opravdu pro mne důležitý.
 
Zdravím Vás, jak jsem Vám již odpovídala včera, Vy nemusíte dělat nic, jen čekat až exekutor sám exekuci zastaví pro zpětvzetí návrhu oprávněným. Nemusíte podávat soudu návrh na obnovu řízení, ani Vám to nedoporučuji. Návrh na obnovu řízení je možné podat jen do 3 měsíců od právní moci exekučního titulu, tedy rozsudku. Návrh na zastavení exekuce také nepodávejte, byly by tam již dva návrhy (1. od oprávněného a 2. od Vás).