Počet stránek ve webu: 40.811

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.639.691

Exekuce nesvéprávné osoby

Odesláno: 
Otevřeno 2186 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
přítelkyně má dva roky v opatrovnictví nesvéprávnou osobu. Té je 26 let a je zbavena prácních úkonů. Rozhodnutí o zbavení svéprávnosti je z března 2006, tehdy bylo této osobě 18 let a pět měsíců. Jeho první opatrovnice (matka - je již po smrti) si za dobu od dovršení nezletilosti do rozhodnutí na něj nabrala několik půjček a založila paušál na telefon, které pak neplatila. Nyní po letech chodí exekuční příkazy, které už přítelkyně platí z jeho důchodu. Bojí se co ještě ůže přijít. Dá se nějak platbě vyhnout? Zdravotní stav nesvéprávné osoby byl špatný už před osmnáctinami, ale maminka ho jen využila v domění, že nesvéprávní dluhy platit nemusí. Děkuji
 
Dobrý den. V tomto případě je možné podat návrh na zastavení exekuce podle § 55 exekučního řádu ve spojení s § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu, který bude odůvodněn tak, že výkon rozhodnutí (exekuce) je nepřípustný. Je ovšem pravda, že v této situaci selhal opatrovník osoby, neboť skutečnost nesvéprávnosti měla být uplatněna již v nalézacím řízení.