Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.670

Developer nezajistil zrušení zástavního práva a znemožnil přepis bytu, domu - jak se bránit?

Odesláno: 
Otevřeno 345 x
2 odpovědi
 
Hezký den, obracím se na Vás s dotazem ohledně koupě nemovitosti.
V lednu 2023 jsme podepsali kupní smlouvu na koupi nemovitosti, uhradili celou kupní částku a od té doby čekáme na přepis vlastnictví. To neproběhlo z toho důvodu, že prodávající strana (developer) dosud nezajistila vzdání se zástavního práva a katastrální úřad tak nemohl provést vklad, který zamítl. Dle informace prodávajícího mu byl úvěr zesplatněn a nyní se řeší jeho splacení. Tomu se ovšem dá jen těžko věřit. Je možné se nějak domáhat svých majetkových práv? Z naší strany jsme splnili vše, co bylo v kupní smlouvě uvedeno a to v řádných termínech. Pouze prodávající dosud nezajistil vzdání se zástavního práva. Úvěrující společnost (banka) se nám v dané věci nechce vyjádřit. Nemovitost jsme již v únoru převzali do užívání, ale stále nejsme její majitelé. Jaké máme v tento okamžik možnosti? Děkuji předem za odpověď.
 
Dobrý den,

doporučuji Vám písemně vyzvat (doporučeným dopisem) prodávajícího ke splnění jeho smluvní povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, která spočívá v zajištění výmazu zástavního práva váznoucího na prodávané nemovitosti, do (doplnit datum dle smlouvy) s tím, že pokud tak do Vámi stanoveného termínu (zde stanovte minimálně měsíc, spíše však více) neučiní, využijete svého práva odstoupit od kupní smlouvy pro její podstatné porušení (kdy dlouhodobé ne-li trvalé zamezení převodu vlastnického práva jistě takovým porušením je). Případně vyžadujte uhrazení smluvní pokuty, pokud ji máte sjednánu a zahrnuje i případ tohoto porušení smluvní povinnosti. Podotýkám, že bez znalosti kupní smlouvy mohu odpovědět spíš jen obecně.
Pokud by Vám porušením smluvní povinnosti ze strany prodávajícího vznikla nějaká škoda, můžete v souladu s § 2913 občanského zákoníku vymáhat náhradu škody (při odstoupení od smlouvy veškeré poplatky bance, právníkovi, stěhovací náklady apod.).