Počet stránek ve webu: 43.086

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.042.526

vypořádání SJM po rozvodu

Odesláno: 
Otevřeno 283 x
1 odpověď
 
Dobrý den. V roce 2019 se se mnou býv. manžel rozvedl. V současné době mě chce vystěhovat z rodinného domu, který jsme společně za trvání manželství postavily v letech 1977 - 1980. Zjistila jsem, že v katastru nemovitostí je zapsán jako vlastník jen bývalý manžel. Pozemek je jeho. Dostal ho darem od rodičů. Manžel ve společné domě od roku 2018 nebydloí. Odstěhoval se s milenkou do městského bytu, kde má trvalé bydliště. Může mě vystěhovat ze společně postaveného domu bez náhrady? Moc děkuji za odpověd.
 
Dobrý den,

pokud byla stavba domu financována z vašich příjmů ze zaměstnání, tedy ne výhradně z darů (od rodičů) jednomu z manželů či z nabytého dědictví jednoho z vás, pak se dům stal součástí tehdy tzv. bezpodílového spoluvlastnictví (později označovaného jako společné jmění manželů) bez ohledu na zápis vlastníka v katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že již uplynuly tři roky od rozvodu (tedy od právní moci rozsudku o rozvodu), nelze již podat žalobu na vypořádání společného jmění manželů (SJM), neboť po této době již nastává ohledně nemovitých věcí tzv. fikce vypořádání SJM, což znamená, že nemovitosti dříve spadající do SJM se staly podílovým spoluvlastnictvím s rovnými podíly, kdy nyní každý vlastníte ½ domu. Vzhledem k tomu, že v katastru je zapsán jako vlastník pouze bývalý manžel, musíte podat žalobu na určení vlastnictví, v níž budete požadovat aby soud určil, že jste vlastníkem poloviny domu (tedy, že dům se stal na základě fikce vypořádání SJM podílovým spoluvlastnictvím bývalých manželů). K podání žaloby doporučuji vyhledat pomoc advokáta.