Počet stránek ve webu: 43.086

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.042.537

Nepodepsaná nájemní smlouva

Odesláno: 
Otevřeno 328 x
1 odpověď
 
Nájemní smlouvu jsem bývalé nájemnici
zaslala e-mailem. Paní v domě dva měsíce bydlela, smlouvu mi podepsanou nazpět ale neposlala. Pak se odstěhovala a nechala po sobě dva kontejnery nepořádku.
Její současné bydliště mi není známo, tudíž bych nejraději podala trestní oznámení kvůli bezdůvodnému obohacení - je to možné?
Nájem měla na dobu určitou - na půl roku.
V domě navíc bydlel její syn se svou přítelkyní. Přítelkyně měla svoji nájemní smlouvu a také mi ji neposlala nazpět podepsanou. Po měsíci bydlení mi pán sdělil, ze přítelkyně od něho odešla, a že mám smlouvu napsat na něho. Smlouvu jsem mu rovněž poslala e-mailem a on mi ji rovněž neposlal podepsanou nazpět. Po čase jsem zjistila, že přítelkyně pána v domě zase bydlí a na úřadě ukazují původní nájemní smlouvu, kterou měla paní na sebe. Nekolik měsíců na tuto smlouvu pobírala příspěvek na bydlení, aniž by někdy zaplatila nájem. Ona a její přítel se pak rovněž oba odstěhovali neznámo kam. Smlouvu měli na půl roku.
Všichni jsou zadlužení a nemá smysl něco vymáhat. Mohu podat trestní oznámení?
 
Dobrý den,

pokud jde o první případ, pak můžete bezdůvodné obohacení za ušlý nájem vymáhat, jestliže se Vám podaří prokázat, že byt skutečně užívala paní, která byla uvedena v nájemní smlouvě. Bez podepsané smlouvy nebude lehké tuto skutečnost prokázat – např. výpovědí svědků, kteří danou paní znají nejlépe již z dřívějška apod. Případně také zjistěte, zda paní nežádala o příspěvek na bydlení, kdy je k žádosti nutné doložit jí podepsanou nájemní smlouvu – tak byste se dostala k podepsané nájemní smlouvě, čili platně uzavřenému nájmu. Obecně zákon vyžaduje uzavření nájemní smlouvy písemně, nicméně pokud je z okolností zřejmé, že se strany na jejím uzavření dohodly a podle toho jednaly, měl by i soud považovat smlouvu za uzavřenou. Tedy že pronajímatel přenechal nájemci byt a tento jej užíval a platil nájem, kdy ve Vašem případě by bylo nutno prokázat pouze faktické užívání bytu.
Pokud jde o Vámi popisovaný druhý případ, pak ohledně syna prvně jmenované nájemkyně je situace shodná jako v případě jeho matky, tedy nebude snadné prokázat, že byt skutečně užíval a měl za první měsíc uhradit nájemné. Uzavření nájemní smlouvy s jeho přítelkyní lze prokázat právě s odkazem na její žádost o příspěvek na bydlení, kdy soud může tyto informace od úřadu státní sociální podpory vyžádat. Zde by tedy měl být nejmenší problém dluh soudně vymoci (tedy získat rozsudek, který stanoví dlužníkovi povinnost dluh uhradit). Před případným podáním žaloby zašlete bývalé nájemnici doporučeně s dodejkou na Vámi posledně známou adresu výzvu k uhrazení dluhu do Vámi stanovené lhůty (minimálně týden), kde dluh přesně vyčíslete a tuto částku poté žalujte. Vzhledem k zadluženosti nájemníků však není velká šance, že dluh bude skutečně uhrazen či exekučně vymožen. Můžete samozřejmě podat trestní oznámení pro podvod, kdy je pachateli nutno prokázat, že nájemní smlouvu uzavíral již s úmyslem nájemné v budoucnu nehradit a případně ji pouze použít k získání státní podpory a připojit se s nárokem na náhradu škody spočívajícím v neuhrazeném nájemném.