Počet stránek ve webu: 42.858

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.000.920

Návrh na vydání EPR

Odesláno: 
Otevřeno 119 x
1 odpověď
 
Mám nájemníky. Jde o rodinu. Paní dostala smlouvu v lednu a v únoru se rozhodla odstěhovat. Stěhování ji zabralo měsíc. Tedy do konce března. Zůstal po ní nepořádek na celý kontejner, mnoho škod na domě a obrovský dluh na elektřině. Paní pobírá dávky, mimo jiné příspěvek na pěstounskou péči. Myslím ale, že je v exekuci, nevím tudíž, jakou šanci bych měla z ní něco vysoudit. Navíc nájemní smlouvu jsem ji poslala pouze e-mailem a ona mi ji neposlala podepsanou zpět. Tudíž v případě soudního sporu bych neměla podepsanou smlouvu. Mohu na ni tím pádem podat trestní oznámení za neoprávněné užívání bytu? V domě navíc bydlela řada dalších lidí.
Zvlášť smlouvu měla přítelkyně jejího syna, která mi ji také nepodepsala, ale používala ji na úřadech v žádostech o dávky...
V tomto případě bych ráda podala návrh na EPR Mohu ho k soudu podat sama (bez právníka)? Najdu někde nějaký vzor?
 
Dobrý den,

trestní oznámení není na místě, neboť nájemnice disponuje podepsanou nájemní smlouvou, navíc dle zákona nelze ke škodě nájemníka tvrdit, že smlouva není písemná, resp. že neexistuje.
Elektronicky platební rozkaz je nutné podepsat uznávaným elektronickým podpisem. Z Vašeho pohledu bych dlužné částky vymáhala spíše z titulu bezdůvodného obohacení, kdy nájemkyně byt užívala bez platné nájemní smlouvy (její znění k návrhu přiložte). Před podáním EPR je nutné nájemkyni písemně vyzvat k úhradě dluhu s tím, že pokud tak ve lhůtě neučiní, podáte návrh k soudu. Od data splatnosti tj. od následujícího dne od uplynutí lhůty můžete rovněž požadovat úroky z prodlení. Do poručuji Vám požádat o sepsání předžalobní výzvy a návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu advokáta.