Počet stránek ve webu: 43.284

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.100.759

Odstoupení od najemno smlouvy

Odesláno: 
Otevřeno 233 x
1 odpověď
 
Dobrý den, mám dotaz je možné odstoupení od nájemní smlouvy před nastěhováním do bytu? Dne 10.2.2023 byla podepsána smlouva a dány klíče. Nájem platný od 15.2.2023. Při bližším prozkoumání bytu se do nej stěhovat nechceme. (Plíseň, rozbité vodní baterie…).
Existuje nějaká lhůta, ve které odstoupit od smlouvy bez výpovědní lhůty? Děkuji
 
Dobrý den,

pokud nebyla nájemní smlouva sjednána na dálku, tedy prostřednictvím internetu či doručovacích služeb, pak od smlouvy odstoupit nelze. Můžete však využít práva odmítnutí nastěhovat se do bytu (viz § 2244 občanského zákoníku) a současně s tím podat řádnou výpověď z nájmu. Musí být splněna podmínka, že stav bytu neodpovídá sdělení pronajímatele a nebyl Vám znám již při uzavírání smlouvy. Právo však nelze uplatnit, pokud jste byli pronajímatelem k prohlídce vyzvání, avšak jste ji nevyužili. Po dobu trvání vady pak nejste povinni platit nájemné. Písemně (doporučeně, příp. i s dodejkou) tedy pronajímatele sdělte, že se odmítáte do bytu nastěhovat pro vady, které Vám nebyli dříve známy a současně dejte výpověď z nájmu v souladu se smlouvou, kdy nájem skončí ke dni uplynutí výpovědní lhůty. Do obálky rovněž můžete rovnou vrátit klíče od bytu. Upozorňuji, že výpovědní lhůta začíná běžet až od počátku následujícího měsíce po doručení.