Počet stránek ve webu: 41.265

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.732.048

Placení Svozu odpadů

Odesláno: 
Otevřeno 25 x
1 odpověď
 
Dobrý den, jedná se o to že jsem v nájmu. Ve smlouvě odvádím poplatky za popelnice pronajímateli. Nechal jsem se zde přihlásit k trvalému pobytu a tím po mě chce obec zaplatit za svoz odpadu znovu. Platím to tedy jak pronajímateli tak i obci mají na to právo? a obec o tom ví že ten pronajímatel má popelnice zaplacené. Tudíž nechápu proč to musím platit 2x
 
Dobrý den,

právní úpravu poplatků za svoz komunálního odpadu obsahuje zákon o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. Podle tohoto zákona (konkrétně §§ 10e a 10i) platí poplatky fyzická osoba s trvalým pobytem přihlášeným v obci (či nemovitosti v obcích, kde se poplatková povinnost váže k nemovitosti), dále jej platí vlastník nemovité věci na území obce, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. Z uvedeného vyplývá, že dokud jste neměl přihlášený trvalý pobyt v obci, hradil poplatky pronajímatel (předpokládám že nemá v bytě přihlášen trvalý pobyt). Vaším přihlášením trvalého pobytu, pokud jej máte tedy nahlášen v pronajatém bytě, skončila poplatková povinnost pronajímatele a vznikla Vám. Pokud jste si však trvalý pobyt nahlásil na obecní úřad, pak trvají obě poplatkové povinnosti a záleží tak pouze na Vaší domluvě s pronajímatelem.

Díl 2

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
§ 10e
Subjekt poplatku
Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je

a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.


Díl 3

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
§ 10i
Subjekt poplatku
Poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je

a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.