Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.082.286

Poplatek za navazující studium

Odesláno: 
Otevřeno 444 x
1 odpověď
 
Dobrý den, před několika dny mi přišel dopis s červeným pruhem, i když jsem to tento semestr již nečekal. Historie mého studia byla následující:
Nejprve jsem studoval 3 roky s neúspěšným ukončením muzikálové herectví (nenavazující magisterské studium bez bakalářského mezistupně). Poté jsem 2 roky studoval bakaláře hudební vědu (rok jsem si platil), opět nedostudováno a pak jsem se rozhodl, s vědomím, že i následující studium si budu platit, vystudovat obor zpěv bakalářského stupně. Toho jsem v červnu tohoto roku dosáhl, nyní mám titul BcA. Počítal jsem s tím, když když si ukončím bakalářské studium, navazující magisterské studium (opět zpěv) si již platit nebudu muset. Jenže teď mi přišla výměra na 19.700.. První mé vysokoškolské studium bylo magisterské nenavazující...je snad háček právě v tomto? Nicméně toto studium už se mi počítalo i do dnů pro platbu studia bakalářského. V dopise škola zmiňuje paragraf 58 odst. 3 zákona 111/1998 Sb. o poplatcích, nicméně v článku 4 se píše, že tento poplatek se netýká studia magisterského navazujícího. Paní ze studijního mě na jaře ubezpečovala, že už platit nebudu a teď mi přišel dopis od ní! Mám nějakou možnost se bránit, pokud jsem v právu?
 
Dobrý den,

podle Vámi popsané Vaší historie studia se domnívám, že do doby studia pro účely výpočtu poplatku se započítává 5 let – tedy 3 roky neukončeného magisterského studia a 2 roky neukončeného bakalářského studia. Mám tedy za to, že máte ještě jeden rok nárok na bezplatné studium. Nic Vám nebrání podat proti rozhodnutí o vyměření poplatku odvolání, v němž podrobně popište Vaši studijní historii a zdůvodníte dle mnou výše popsané úvahy s tím, že se domníváte, že dle jimi uvedeného ustanovení § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách máte nárok na 1 rok magisterského studia zdarma. Na závěr podotýkám, že výše uvedené platí pouze pokud veškerá studia na sebe navazovala, tedy jste např. rok mezi jednotlivými studii nebyl studentem a pracoval jste.

Níže citace příslušných ustanovení zákona o vysokých školách:
§ 58
(3)  Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou. Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství.
(7)  Rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem podle odstavce 3 se vydává alespoň 90 dnů před splatností poplatku. Rektor může v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem vyměřený poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti s přihlédnutím zejména ke studijním výsledkům a sociální situaci studenta podle zásad uvedených ve statutu veřejné vysoké školy.