Počet stránek ve webu: 41.304


Z DŮVODU DOVOLENÉ (1.-31.7.2022)
DOTAZY NEJSOU PŘIJÍMÁNY.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.734.910

Zavinění dopravní nehody

Odesláno: 
Otevřeno 46 x
1 odpověď
 
Dobrý den, 22.11. jsem nedala přednost v jízdě a nabouralo do mě auto, které jsem předtím neviděla. Na místě se nechala posádka z tohoto vozu odvézt na vyšetření. Spolujezdkyně má prý naražené koleno se kterým se léčí (je možné, že nebyla připoutaná). Budu pozvána k výslechu a bohužel vůbec nevím, jak se bude tato nehoda vyšetřovat a jaký může být trest. Mohu poprosit o bližší informací co je to přečin a jaký je dále postup vyšetřování a mám si hledat právníka? děkuji
 
Dobrý den,
patrně jste obviněna z přečinu ublížení na zdraví dle § 146 odst. 1 trestního zákoníku za poranění kolene spolujezdkyně z nabouraného auta, neboť jste porušila pravidla silničního provozu nedaním přednosti. Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Ostatní trestné činy označuje trestní zákoník jako zločiny. V každém případě Vám doporučuji ohledně Vaší obhajoby poradit se s advokátem a to již před výslechem, kdy Váš obhájce může být výslechu přítomen, nemůže Vám při něm však radit jak odpovědět na již položené otázky. Obhájce Vám poradí i případné další kroky, které mohou mít vliv na pro Vás zdárný konec trestního řízení, jako je zproštění viny či tzv. odklon v podobě podmíněného zastavení trestního řízení či schválení dohody o vině a trestu, kdy tedy nedojde k Vašemu odsouzení a nebudete tak mít záznam v trestním rejstříku. Nicméně ve zproštění viny spíše nedoufejte, je však pravděpodobné ukončení trestního řízení v podobě výše zmíněného odklonu, neboť se pravděpodobně nejedná o těžké závažné zranění.
§ 146Ublížení na zdraví
(1)  Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
(2)  Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a)  na těhotné ženě,
b)  na dítěti mladším patnácti let,
c)  na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti,
d)  na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
e)  na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání.
(3)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.
(4)  Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.