Počet stránek ve webu: 43.068

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.036.448

náhrada mzdy za dovolenou

Odesláno: 
Otevřeno 177 x
1 odpověď
 
Od 5.3.2020 jsem v pracovní neschopnosti a před nástupem na mateřskou dovolenou 1.9.2020 si chci vybrat zbývající dovolenou (27 dní). Jelikož jsem celé čtvrtletí nepracovala, zaměstnavatel chce náhradu mzdy za dovolenou spočítat z pravděpodobného výdělku za poslední odpracovaný rok, do kterého chce ale započítat nemocenskou. Tzn. průměr z cca 6 měsíců ze mzdy a 4 měsíce z dávky nemocenské. Má na to zaměstnavatel právo? Podstatně by se mi tím snížila výše náhrady. Dovolenou si po mateřské proplatit nechci. Děkuji
 
Dobrý den,

tzv. pravděpodobný výdělek se stanoví v případě, že jste v rozhodném období vůbec nevykonávala práci, z hrubé mzdy nebo platu, kterého by zaměstnanec zřejmě dosáhl. Mám tedy za to, že zaměstnavatel by neměl zohledňovat dávky nemocenského pojištění, neboť se nejedná o mzdu (navíc dávky zaměstnanci poskytuje státní správa sociálního zabezpečení). Zaměstnavatel by měl tedy vycházet pouze z výše Vaší mzdy, kterou jste pobírala před nástupem na pracovní neschopnost.

Zákonná úprava: § 355 zákoníku práce
§ 355
(1)  Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.
(2)  Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.