Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.713

Vyvlastnění pozemku ve veřejném zájmu

Odesláno: 
Otevřeno 342 x
1 odpověď
 
Nabídli mi 10000 Kč za umístění věčného břemene kanalizace, která vede středem mého pozemku 3000m2, čímž jej znehodnotí a znemožní jej v budoucnu používat (dnes pronájem jako orná půda). Odvolala jsem se kvůli omezení možnosti řešení problémů v nouzovém stavu a bylo mi řečeno, že jsem nebyla omezena a do 14 dní můžu zaslat vlastní posudek. Mám obavy jít k soudu, tak mě zajímá, co mohu pro zvýšení odškodnění udělat, aby náklady pro mě nebyly vyšší než odškodnění. 1) Mám právo se znova odvolat na prodloužení lhůty na zajištění vlastního odhadu z výše uvedených důvodů a mám právo na úhradu za vlastní odhad, když
vyvlastnitel si udělal odhad 2) mohu chtít částku navýšit z důvodu, že pozemek je pronajímán zeměd. společností Lukrom a tím příjdu minimálně po dobu stavby (termín stavby se tu řeší s přerušeními cca 20let) o nájem za celý pozemek, mimo toho, že mi pozemek bude znehodnocen. (nikdy tam nebude možnost staveb. pozemku). Nemám ani jistotu, že pak současný pronajímatel vezme pozemek znova do pronájmu. 3) Tak mě zajímá zda mohu z tohoto důvodu požádat o rozšíření náhrady za celý pozemek a ne jen za 213 m2, kde mi na základě vyvlast. zákona bude věcné břemeno vloženo. Děkuji.
 
Dobrý den,

ot. 1) Vzhledem k tomu, že nevím, na základě čeho byla stanovena lhůta 14 dnů pro předložení posudku, nemohu poradit, zda je možné se proti „lhůtě“ odvolat (odvolat se lze pouze proti rozhodnutí). Náklady na vyhotovení Vámi předloženého posudku Vám úřad bude povinen uhradit.
ot. 2 a 3) Z Vašeho dotazu nevyplývá, v jaké fázi se „řízení o vyvlastnění“ nachází, zda již bylo zahájeno samotné řízení o vyvlastnění, neboť nebylo dosaženo dohody o vyvlastnění a výši náhrady, nebo jste prozatím ve fázi, kdy se snažíte uzavřít dohodu. Od toho se pak odvíjí způsob stanovení výše odškodnění, kdy v řízení o vyvlastnění se vychází z tržní ceny nemovitosti a zohlednění dalších skutečností je ztíženo. V každém případě Vám doporučuji, jak jsem již psala, požádat o pomoc konkrétního advokáta, který se v problematice vyvlastnění orientuje a bude Vám schopen adekvátně poradit další postup.