Počet stránek ve webu: 42.859

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.001.668

trámy stropu ve špatném stavu

Odesláno: 
Otevřeno 240 x
2 odpovědi
 
Dobrý den. V říjnu 2019 jsme s přítelem koupili starší udržovaný dům. Začali jsme s rekonstrukcí a při odstranění stropních desek (takové ty bílé okrasné) jsme zjistily, že mezi stropem a zdí jsou velké praskliny. Pozvali jsme si statika, který jednoznačně řekl, že je potřeba z půdy odstranit betonový povrch a odlehčit stropům. Po té co se beton odstranil bylo zjištěno, že trámy a prkna jsou napadeny škůdci a je potřeba je vyměnit. Ve smlouvě o prodeji je kauzule, že jsme obeznámeni se stavebnětechnickým skutečným stavem domu. O stropech a trámech nikde nepadla ani zmínka. Je možné požadovat nějakou náhradu za další náklady na rekonstrukci. Moc děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

bez ohledu na ustanovení smlouvy o obeznámenosti se stavem domu odpovídá prodávající za skryté vady nemovitosti, čímž poškozené trámy jistě jsou. Odpovědnost za skryté vady trvá 5 let od koupě nemovitosti. Skrytou vadu je nutné bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Oznamovací povinnost kupujícího vyplývá z ustanovení § 2112 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník. Oznámení by mělo mít nejlépe písemnou formu a zasláno prodávajícímu formou minimálně doporučené zásilky (ideálně s dodejkou). Kupující má povinnost prokázat, že vada nemovitosti naplňuje všechny znaky skryté vady, zejména, že vada existovala již v době převzetí nemovitosti kupujícím. Nároky kupujícího ze skryté vady vyplývají z ustanovení § 2106 občanského zákoníku. V případě, že vada je odstranitelná, má kupující právo požadovat po prodávajícím odstranění skryté vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. (Jestliže se ale jedná o skrytou vadu neodstranitelnou, má kupující právo požadovat po prodávajícím přiměřenou slevu z kupní ceny, či od kupní smlouvy odstoupit a tím pádem požadovat po prodávajícím vrácení celé kupní ceny.)