Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.483.579

Vymáhání dlužné částky

Odesláno: 
Otevřeno 85 x
2 odpovědi
 
Půjčil jsem investorovi (fyzická osoba) peníze dle §2395 zákona 89/2012. On zaplatil včas jistinu, ale nikoliv dohodnuté úroky.
Jaká je promlčecí lhůta v tomto případě? V březnu to bude 1 rok,
co měl vše uhradit. Co mám dělat? Děkuji.
Pozn. : Po odeslání dávám ihned příkaz k úhradě 60. -Kč na váš účet.
 
Dobrý den,

smluvní úroky se promlčují v obecné tříleté promlčecí době v souladu s ust. § 629 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník. Dluh tedy bude promlčen v březnu roku 2022. Pokud do té doby nezačnete dluh soudně vymáhat (podání žaloby promlčecí lhůtu pozastavuje), pak bude dlužník moci u soudu namítat promlčení dluhu. Doporučuji Vám tedy nyní zaslat nejlépe doporučeně s dodejkou dlužníkovi písemnou výzvu s tím, že pokud dluh nebude ve stanovené lhůtě uhrazen, budete dluh vymáhat soudně. Rovněž můžete požadovat úroky z prodlení za dané období (od splatnosti dluhu). Pokud dlužník ve lhůtě dluh neuhradí, obraťte se na soud s žalobou o zaplacení dluhu, v níž vylíčíte všechny podstatné skutečnosti a doložíte veškeré listiny prokazující vznik dluhu (úvěrovou smlouvu, výzvu k úhradě s dodejkou apod.)
Více o vymáhání dluhů naleznete také zde:
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/obcanske-pravo/ostatni-smluvni-vztahy-a-sankce/102-web/vymahani-dluhu-soudne-exekucne/9485-dluhy-a-postup-jejich-vymahani-soudne-nebo-exekucne.html