Počet stránek ve webu: 42.688

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.969.373

Zástavní právo v dobrovolné veřejné dražbě

Odesláno: 
Otevřeno 167 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Vím, že zástavní právo a s ním spojené dluhy u veř. dobrov. dražeb přecházejí na vydražitele. Na druhou stranu to ale může ovlivnit dražební vyhláška. U konkrétní dražby, kterou sleduji, dražební vyhláška uvádí že:
„Práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu veřejné dražby (LV č. 177, k. ú. Cetoraz) neovlivňují hodnotu předmětu veřejné dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách a Insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. v platném znění s přechodem vlastnictví k předmětu veřejné dražby zanikají“

Na první pohled to vypadá, že po udělení příklepu stačí doložit na katastr listiny a jednoduše požádat o výmaz omez. práv.
Několik skutečností ale vyvolalo další otázky:
- Na LV visí zástavní právo s pohledávkou ve výši 430tis Kč, min. vyvolávací cena 440tis Kč by po vydražení tedy stačila na pokrytí
- dle registru dlužníků jmá ale majitel má dluhy ve výši cca 900tis Kc, což dražba nepokryje
- nemov. je v SJM, ale v úpadku je pouze manžel, může to mít vliv?

Mám věřit draž. vyhlášce že omez. práva zaniknou, nebo být dále na pozoru vhledem k dalším okolnostem?
Znění draž. vyhlášky: https://bit.ly/2Sv04sO

Děkuji za odpověď
 
Dobrý den,

pokud nejsou ostatní dluhy majitele nemovitosti zajištěny zástavním právem k této nemovitosti, pak je nelze uspokojit z výtěžku dražby. Z výtěžku dražby tak může být pokryta pouze jmenovaná pohledávka ve výši 430, - Kč. Nemusíte se tedy obávat, že by na Vás v případě vydražení předmětné nemovitosti přešly dluhy dosavadního vlastníka nemovitosti.