Počet stránek ve webu: 43.166

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.067.954

placení oprav nájemcem

Odesláno: 
Otevřeno 283 x
2 odpovědi
 
Dobrý den,
bydlím už roky v nájmu. Od začátku je rozbité ústřední topení v 1 pokoji (nejde vypnout/zapnout). Loni (2019) jsem šel za správcem, že to chci opravit.
Ok, někoho na výměnu termostatu pošle. Za měsíc přišel topenář, vyměnil celý ventil (část trubky) i termostat, tj. práce i ve sklepě s vypuštěním, atd.
Oprava funguje, ptal jsem se se, co jsem dlužen, prý nic, že pošle fakturu správci. To byl listopad 2019.
9.1.2020 po mně najednou správce chce zaplatit fakturu na 1696, - s dph za "výměnu ventilu vč. hlavice", přiložená je i faktura od topenářů pro správce (stejná částka), kde je "výměna 1x ventil, 1x hlavice, vypuštění, napuštění, odzvdušnení a zkouška těsnosti".
Ptal jsem se, zda to je drobná oprava, co si musím platit sám. Prý "to není pevná součást bytu, ale ta hlavice se kterou můžu točit"...

Rád bych se zeptal, jestli je to v pořádku - měl jsem za to, že podle nař. vlády č. 308/2015 Sb. § 4 h) se opravy opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení nepočítají do drobných oprav (které místo pronajímatele platí nájemce).
I podle § 5, výše nákladů, by to snad nebyla drobná oprava.
Mám možnost nějak protestovat? Navíc ta faktura pro mne má datum splatnosti 20.12.2019
 
Dobrý den,

dle mého názoru může pronajímatel chtít uhradit pouze výměnu hlavice, kterou lze považovat za drobnou součást předmětů uvedených v ustanovení § 4 písm. i) nař. vlády č. 308/2015 Sb. Vše ostatní dle faktury topenáře spadá pod písm. h) citovaného ustanovení - „nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení“.
Pokud byste měl v nájemní smlouvě či předávacím protokolu uvedeno, že nefunguje zapínání ústředního topení, pak dle mého názoru měl celou opravu hradit pronajímatel (což by měl i tak, ale už neprokážete, že topení nefungovalo už při Vašem nastěhování).
Pronajímateli tedy písemně oproti podpisu či doporučeným dopisem oznamte, že nesouhlasíte s úhradou opravy v bytě a odůvodněte proč.
 
Dobrý den,
písemně jsem tedy oznámil nesouhlas a vysvětlení. Půl roku bylo ticho, až do chvíle, kdy mělo přijít roční vyúčtování.
25.6.2020 přišlo "oznámení o jednostranném zápočtu", že mám neuhrazenou fakturu a to strhli z přeplatku vyúčtování služeb (pošlou zpět o to méně).
A 26.6.2020, že se ta reklamace zamítá, protože "Ventil s termohlavicí je součástí systému zařízení pro rozdělování nákladů dle nařízení vlády č. 308/2015 Sb. , § 4 f) a výměna jednoho ventilu je opravou tohto systému."

Dané písmeno opravdu píše, že to zařízení spadá do drobných oprav.
Nicméně vyhláška č. 237/2014 Sb. § 7a 2) zmiňuje, co jsou ta zařízení na rozúčtování (prakticky měřáky, také takové na topení mám), dle mého laického názoru ventil (ani běžná nedigitální termohlavice, která jen topí, jak si ji kdo nastaví) součástí toho není, měřák snad měří, indikuje či rozúčtovává správně, ať už topení funguje nebo ne, stejně jako např. činí měřič spotřeby benzínu v autě, i když je nepojízdné (nebo má rozbitý tempomat).

Rád bych tedy poprosil o radu, jak mohu dále postupovat - na jednu stranu mi to přijde skoro jako bezdůvodné obohacení z jejich strany, nicméně třeba mají pravdu a vyložit se to takto dá...