Počet stránek ve webu: 43.166

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.067.979

Vydržení (mimořádné) pozemku

Odesláno: 
Otevřeno 2509 x
5 odpovědí
 

Dobrý den, moje jméno je Dušan Chytil. Chtěl bych se zeptat na náš konkrétní případ a to ve věci vydržení nemovité věci - pozemku v dobré víře vlastnictví.
Abych vysvětlil situaci. Koupili jsme dům se zahradou (2018) a již při převodu jsem z katastrální mapy viděl, že kus oplocené zahrady přesahuje na pozemek, který patří městu. Dům je z roku cca 1982 a s ním se oplotila i zahrada, která, ale dle katastrální mapy není úplně celá na našem pozemku, ale kousek zasahuje do pozemku města. Jedná jen o 24m2. Tato zahrada je od počátku výstavby oplocená plotem s betonovým základem. Tento plot byl již i při kolaudaci. Město si najednou vzpomnělo a obesílá vlastníky ohledně záměru odkupu nebo pronájmu. S tím záměrem jsme předběžně souhlasili. Ale chtějí sumu jako za stavební pozemek. Původní majitelé právě takto pozemek drželi v dobré víře, že je to jejich pozemek. Přes 36 let nikdo nic nenamítal, nikdo se z města neozval, jakým titulem pozemek využívají a teď právě obesílají celé sídliště a všechny sporné majitele s výzvou o zdůvodnění a doložení jakým titulem využívají cizích pozemků. Osobně se domnívám, že zde v tomto případě by se právo vydržení nebo mimořádného vydržení dalo uplatnit.
 
Dobrý den,

mám za to, že mohlo předchozími vlastníky dojít k vydržení. K řádnému vydržení dojde pokud, pokud nemovitost byla nabyta na základě nějakého právního titulu držby - kupní/darovací smlouvy, jejímž předmětem byl i převod sporné části pozemku. Pokud tedy takové smlouvy lze doložit, pak lze podat žalobu na řádné vydržení pozemku, kdy k poctivé držbě postačí doba deseti let. Pouze pokud majitel není schopen tyto listiny za předmětnou dobu doložit, pak lze podat žalobu na mimořádné vydržení, kdy je nutné nemovitost držet v dobré víře alespoň 20 let.
Doporučuji Vám tedy spojit se s ostatními vlastníky a podat co nejdříve žalobu na určení vlastnictví. Jde o to, že žalobce nemusí dobrou víru dokládat, naopak žalovaný by musel prokazovat, že dobrou víru neměl. Pokud tedy obec podá žalobu dříve, bude soud předpokládat, že je poctivým držitelem a Vy budete nuceni dokládat, že poctiví držitel není, což je zbytečná komplikace. Rovněž Vám doporučuji obrátit se na advokáta, který se zabývá pozemkovým právem a opravdu v dané věci konat rychle. Lze totiž předpokládat, že pokud nedojde k dohodě s obcí, dalším krokem bude právě podání žaloby na určení vlastnictví. S největší pravděpodobností již žalobu chystají.

Níže citaci příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. :
§ 1095

Mimořádné vydržení
Uplyne-li doba dvojnásobně dlouhá, než jaké by bylo jinak zapotřebí, vydrží držitel vlastnické právo, i když neprokáže právní důvod, na kterém se jeho držba zakládá. To neplatí, pokud se mu prokáže nepoctivý úmysl.

§ 1096

Započtení vydržecí doby
(1) Nabyl-li někdo poctivě držbu od poctivého držitele, jehož držba se zakládá na právním důvodu, který by postačil ke vzniku vlastnického práva (§ 1090 odst. 1), započítává se mu vydržecí doba jeho předchůdce.

(2) Při mimořádném vydržení se nástupci započte vydržecí doba poctivého předchůdce bez dalšího.
 
Moc děkuji za odpověď. Ještě si tedy nejsem jistý, jestli jsem už neudělal nějakou první chybu. Město nás obeslalo s dokumentem, kterým jsme souhlasili se záměrem města o zahájení jednání o případném odkupu. Ale to jsme netušil, že z toho budou chtít vytřískat tolik peněz. Přijde mi to neadekvátní cena. Tzn. opravdu si myslíte, že by bylo vhodné rychle podat žalobu na určení vlastnictví? Zde se jedná právě o desítky sousedů, kteří od výstavby sídliště v 80tých letech (doba, kdy bylo asi všem vše jedno). Někteří mají např. my jen 24m2, jiní až stovky metrů. Nejsem si jistý, jak v tomto případě postupovat, abychom si se sousedy spravedlivě rozdělily náklady na právní služby. Co by se stalo, že město podá žalobu dříve? Dalo by se argumentovat tím, že zabrané pozemky města jsou opravdu v dobré víře drženy za vlastní již desítky let? Jaké máte zkušenosti s výsledkem takového sporu? V našem případě se jedná o částku kolem 25tis. Kč. Kdyby byla cena rozumná (cca polovina), nedělal bych problémy a slušně pozemek odkoupil. Od počátku výstavby je pozemek oplocený betonovým plotem (základem). Ještě jednou děkuji za Váš čas a energii. Jsem s pozdravem.
 
Osobně si myslím, že pokud žalobu podá obec, pak mohou být Vaše náklady na právníka ještě vyšší, než pokud podáte žalobu sami. Jak si případné náklady na právní zastoupení rozdělíte samozřejmě bude záležet pouze na vaší dohodě. Nicméně žalobu můžete podat i sám, to asi z mé odpovědi nevyplynulo. Ideální by samozřejmě bylo podat žalobu hromadně, ať se věc vyřeší celá najednou.
Má zkušenost s obdobným sporem je přesně taková, jak jsem psala - obec se nejprve snažila věci vyřešit odprodejem sporných pozemků, kdy následně podala žalobu na určení vlastnictví a věc vyhrála.
 
Děkuji. A když tedy podám žalobu na určení vlastnictví já (příp. více sousedů), je zde vyšší šance na výhru sporu? Asi bych musel rychle kontaktovat ostatní sousedy a věc řešit. Zatím právě nevím, v jakém přesném stádiu to je. Ale město nás jako vlastníky sporných pozemků obeslalo se záměrem na odkup příp. nájem. Do toho záměru nás nutili, že se musíme přihlásit, aby se o tom dále mohlo jednat. A nedávno jsem se od souseda dozvěděl, že se byli na městě ptát a bylo jim sděleno, že částka za odkup bude vyšší než 800/m2, s čímž nikdo nepočítal a např. soused jim chce pozemek úplně "pustit". Nevím, jak by to asi udělal, když je tam plot s betonovým základem, že jim nic platit nebude. Tak proto chci zabojovat a snažit se získat pozemek legálně, ale ne za cenu, kterou si stanovilo město. A než tedy dojde na ostré jednání, tak bych chtěl zvážit tu možnost vydržení, když už taková možnost je. Samotnému se mi žaloba asi nevyplatí, naše míra je cca 18m2 což je po přepočtení cca 15tis. Kč, ale jiní mají plochy daleko větší. Děkuji
 
Dobrý den,

omlouvám se, má odpověď se neodeslala. Vzhledem k tomu, že důkazní břemeno ve sporu o vydržení leží na žalovaném, pak máte větší šanci na úspěch, když žalobu podáte Vy. Žalovaný totiž musí prokázat, že žaloba není důvodná, a pokud se mu to nepodaří, pak soud automaticky žalobě vyhoví.
Doporučuji Vám se alespoň poradit s advokátem, který se zabývá spory o vydržení, a který bude po zjištění všech okolností schopen lépe poradit, jak ve věci dále postupovat.