Počet stránek ve webu: 41.368


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.749.890

Darovací smlouva za života rodičů

Odesláno: 
Otevřeno 224 x
1 odpověď
 
Dobrý den, měla bych dotaz, rodiče přepsali dům na mého bratra ve formě darovací smlouvy s tím, že po jejich smrti mě bratr určitou část vyplatí, ale to není ve smlouvě zanesené. Dá se to nějakým způsobem zapsat do smlouvy, abych o dědictví nepřišla. Děkuji
 
Dobrý den,

jestliže již byl dům v katastru nemovitostí přepsán na Vašeho bratra, pak lze danou situaci řešit tak, že Vaši rodiče sepíší závěť v níž přikáží Vašemu bratrovi jakožto jednomu z dědiců aby Vám vydal určitou finanční částku pod podmínkou nenabytí dědictví. Případně mohou v závěti stanovit, aby byla darovaná nemovitost započtena na jeho povinný díl i déle, než za tři roky (jak je stanoveno zákonem).
Doporučuji obrátit se na advokáta či notáře, v případě, že se rodiče rozhodnou závěť sepsat.

Na danou situaci se vztahují ustanovení § 1569 a násl. a § 1658 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.