Počet stránek ve webu: 43.166

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.067.954

Podpůrčí doba a Úřad práce

Odesláno: 
Otevřeno 675 x
1 odpověď
 
Dobrý den,

mám pár otázek. Jsem od 10. 10. 2018 v dočasné pracovní neschopnosti. Podpůrčí doba v délce 380kalendářních dnů uplynula dnem 5. 7. 2019. Žádal jsem o výplatu nemocenské po uplynutí podpůrčí doby začátkem září a bylo mně vyhověno. Teď to mám prodloužené do 25. 10. 2019.
S tím, že se mně to už prodlužovat nebude, tak, že nebudu pobírat nemocenské dávky. To mně sdělila posudková lékařka po telefonu.
Prosinec tohoto roku či leden příštího roku mám jít na reoperaci dutiny břišní a ptám se, zda mohu znovu požádat ČSSZ o nemocenské dávky? Jde mně o to, že jsem teď v říjnu podával novou žádost o výplatu nemocenské po uplynutí podpůrčí doby. A posudková lékařka mně sdělila po telefonu, že v žádném případě mně to neprodlouží, tak, že předpokládám, že v rozhodnutí bude informace, že mojí žádosti nevyhoví.
Plánuji se odvolat na to mám ze zákona nárok a teď přichází to podstatné, neschopenka mně poběží dále, jelikož jsem podal odvolání, ale vím, že nebudu dostávat peníze ohledně nemocenské. Když nastoupím na reoperaci dříve, než dojde rozhodnutí z mého odvolání, mohu požádat ČSSZ dnem nástupu na operaci o nemocenskou? Nebude tomu vadit, že mám podané odvolání proti rozhodnutí?
 
Dobrý den,

obecně nelze žádat o totožnou věc (tzn. dávky za shodné období) více, než jedenkrát – správní orgán by v takovém případě řízení zastavil z důvodu již probíhajícího řízení v té samé věci. Pokud ČSSZ Vaší žádosti nevyhoví, skončí Vaše pracovní neschopnost a Vy budete mít povinnost nastoupit do zaměstnání. Jestliže budete v tu dobu práce neschopný, můžete nastoupit na „novou“ nemocenskou, nicméně podpůrčí doba trvá v takovém případě pouze tak dlouho, jak dlouho byla práce vykonávána po nástupu po skončení pracovní neschopnosti, jelikož se do ní započítává předchozí podpůrčí doba. Doporučuji Vám zvážit podání žádost o přiznání invalidního důchodu.