Počet stránek ve webu: 43.133

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.061.865

skryté vady nemovitosti

Odesláno: 
Otevřeno 473 x
1 odpověď
 
Dobrý den,

Koupili jsme nemovitost v roce 2018. Po předání nemovitosti se objevila vada nelegální přístavba. Ihned jsme vadu reklamovali a požadovali odstoupení od smlouvy, protože území je nezastavitelné. Bylo již vydáno stavebním úřadem, že část stavby máme odstranit. Vedle této vady byl nalezen i propadlý základový trám, také reklamovaný. Objekt je 70 let starý, ale trám byl při prohlídce skrytý a našel se po koupi. Došlo až k soudu a bylo nařízeno, že se musí zjistit, zda stavbu může stavební úřad dodatečně zlegalizovat a pak se nařídí jednání. Můj dotaz zní, zda se jedná o podstatné porušení smlouvy, když se objevila černá stavba a mám právo odstoupit, ikdyž by šlo stavbu zlegalizovat. Pokud se prokáže, že stavbu lze zlegalizovat, je vada nepodstatná? Mám pak právo požadovat vůbec nějaké plnění? Propadnutý základový trám se zatím neřešil. děkuji
 
Dobrý den,
vede-li se o Vaší záležitosti soudní řízení, bude v tomto případě stěžejní stanovisko soudu ohledně skutečnosti, zda se ve Vašem případě jedná o podstatné porušení smlouvy, neboť soud bude mít k dispozici všechny podklady a důkazy, na základě kterých může udělat objektivní závěr k dané záležitosti.

Obecně mohu říct, že dané spory nejsou nikdy jednoznačné a soudní judikatura k nim není stejná. Je to zejména tím, že každý případ je nutné posuzovat individuálně a i u skutkově podobných případů lze vždy nalézt dvě rozdílná rozhodnutí, neboť se v určitých rysech odlišují.

Zastupuje-li Vás v daném řízení právní zástupce (advokát), je nezbytné, aby on ve Vašem zájmu soudu předložil všechna podstatná tvrzení a důkazy svědčící ve Váš prospěch. Na základě soudního řízení, podle poměru úspěšnosti ve věci, můžete vůči druhé straně uplatnit své nároky, nebude-li o nich rozhodnuto v rámci předmětného řízení.