Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.570.588

Změna příjmení nezletilého dítěte

Odesláno: 
Otevřeno 723 x
1 odpověď
 
S otcem svého 6timěsíčního dítěte už 4 měsíce nežiju, rozešla jsem se s ním a podala jsem na něj TO, protože mě již během těhotenství týral, vše vyvrcholilo po narození dítěte, ke kterému se choval zle. Zájem o dítě neprojevuje (v tomto případě naštěstí), výživné na ně od té doby, kdy spolu nežijeme, platí nepravidelně ve výši podle svého rozhodnutí, před měsícem o výši výživného rozhodl soud a určil otci platit třikrát vyšší. Dítě má příjmení po otci, který si to v rámci týrání prosadil, přestože jsem to nechtěla. Chci dát k soudu návrh na změnu příjmení dítěte tak, aby mělo moje příjmení. Prosím o radu, jak argumentovat a jaké přílohy k návrhu připojit. A jakou mám šanci s návrhem uspět?
 
Dobrý den,

nesouhlasí-li otec nezletilého dítěte se změnou jeho příjmení, musí o změně příjmení rozhodnout soud, který zkoumá, zda Váš návrh na zahájení řízení o udělení souhlasu k podání žádosti o změnu příjmení nezletilé bude v souladu s jejími zájmy a zda pro změnu příjmení u Vaší nezletilé dcery máte dlouhodobě závažné důvody.

Soud rozhodne o změně příjmení bez souhlasu druhého rodiče pouze v případě, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro změnu příjmení vážný důvod. Váš návrh musí být pečlivě odůvodněn. Vzhledem k tomu, že nezletilá dcera je ještě malá, nebude moct soud zjistit její názor. Jeden z argumentů, který můžete použít je nezájem otce o dceru a způsob placení výživného, není-li placeno pravidelně nebo ve stanovené výši. Nejsem si však jistá, zda by tyto argumenty soudu stačily, neboť dané důvody musí být závažné dlouhodobě. K návrhu je nezbytné přiložit rodný list a další důkazy, které potvrzují Vaše tvrzení.

Doporučuji Vám se nejprve zkusit domluvit s otcem na změně příjemní. S jeho souhlasem byste mohla změnit příjmení přímo na příslušné matrice. Nebude-li s otcem domluva možná, obraťte se na OSPOD a vyžádejte si stanovisko tohoto úřadu, ke změně příjmení, zda by daná změna příjemní u Vaší dcery nebyla problematická a v rozporu s jejími zájmy.

Následně zvažte, zda jste schopna za dané situace návrh adresovaný soudu dostatečně odůvodnit. Častým příkladem, kdy např. matka žádá o změnu příjmení u svého dítěte je situace, kdy otec trvale nejeví zájem o dítě a matka si našla nového partnera, s kterým chce založit rodinu a chce, aby všichni měli stejné příjemní, což je i zájem nezl. dítěte o jehož změnu příjemní žádá.