Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.055

Přihlášení rodiny o pozemků s nejasným majitelem (bývalý majitel byl bratranec pradědy)

Odesláno: 
Otevřeno 634 x
2 odpovědi
 
Dobré dopoledne,
našel jsem v pozemcích s nejasným majitelem bratrance mého pradědy. Narozen 1887. Kde zemřel nevím a pravděpodobně měl syna, který již také zemřel a vnuk žije údajně v cizině, víc nevím.
Jisté je že jeho potomci jestli žijí, pozemky shánět nebudou a 2023 dle nového občanského zákoníku NOZ pozemky propadnou státu. Je možné se o pozemky přihlásit nějakým požadavkem u soudu ve smyslu předchozího výkladu? (známe a doložíme příbuznost z matrik, neznáme úmrtí
bratrance ani potomky v přímé linii? Děkuji a hezký den.
 
Dobrý den,

vzhledem k tomu, že nejste přímý příbuzným, neuspějte ani s žádostí o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel. V této evidenci je možné dohledat i datum úmrtí dané osoby, ale takový údaj by Vám byl sdělen jen v případě, že jste k hledané osobě osobou blízkou (dítětem, vnukem, sourozencem, rodičem, prarodičem...). Stejně tak Vám nemusí být umožněno nahlédnout za přítomnosti matrikáře do matričních knih, neboť podle zákona o matrikách, je to umožněno fyzické osobě, které se zápis týká nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob.

V případě, že by se Vám podařilo zjistit datum a místo úmrtí dané osoby a následně jste dohledal, zda o daném pozemku bylo vedeno dědické řízení, neznamená to, že by nedědili přímí potomci za předpokladu, že žijí, byť v zahraničí.

S ohledem na výše uvedené, Vám doporučuji se obrátit na přímo na ÚZVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) s žádostí o pomoc při vyřešení vlastnických vztahů k pozemku.

 
V roce 2018 mnou zakoupen sousedící pozemek do 300m v nové zástavbě. Stavební úřad mne však omezuje v mých právech, protože byl pozemek územním plánem určen 2010 jako veřejné prostranství. Obec měla opakovaně pozemek možnost zakoupit, neučinila tak, jeho stav mne neúnosně obtěžoval, proto jsem ho zakoupil sám. Nemohu ho však ani oplotit, město s bývalým majitelem, ani se mnou neuzavřelo žádnou smlouvu o veřejném prostranství /v Katastru rovněž není žádné omezení VP/. Údajně byly pozemky rozparcelovány pro RD s tímto údajně veřejným pozemkem. 10 let nebyl pozemek nikým využíván, neudržován, není zde žádný veřejný zájem. Městu tak vzniklo bezdůvodné obohacení omezením mých práv. Jak se mohu, prosím, bránit proti postupu stavebního úřadu / i města/, které navíc s mým záměrem zeleně a využití pro děti ulice, s několika mými ovocnými stromy, přístupného oplocení oficiálně nemá problém, prosím odpověd na email slavek.kosek@seznam.cz Děkuji Mgr. Miloslav Košek