Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.055

Dlužník nesplnil platební rozkaz, právník poslal po lhůtě na odpor nepravdivé vyjádření, že dlužník po odporu dluh uhradil a že žádá zastavení řízení - jde o odpor?

Odesláno: 
Otevřeno 317 x
1 odpověď
 
Podala jsem návrh na vydání platebního rozkazu na částku 24 tisíc Kč + 2 tisíce Kč náklady řízení. Soud vydal platební rozkaz a žalovanému uložil, aby do 15 dnů zaplatil.
Žalovaný nezaplatil a 11. den v určené lhůtě jeho právní zástupce poslal soudu návrh na stažení žaloby s odůvodněním, že žalovaný zaplatil, ale vůbec neuvedl jak. Mě žádné peníze složenkou ani na účet nepřišly.
Když jsem volala do informační kanceláře, tak mi pracovnice sdělila, že vyšší soudní úřednice vyhodnotila podání právního zástupce žalovaného jako odpor, a že mě bude vyšší soudní úřednice kontaktovat dopisem, jestli žalovaný zaplatil.
Je postup vyšší úřednice správný? Vzhledem k tomu, že právní zástupce žalovaného nepodal odpor a lhůta k podání odporu již uplynula, neměl by být platební rozkaz již pravomocný? Jak bych měla nejlépe postupovat dál? Oznámit soudu, že mi žalovaný nezaplatil a trvat na tom, aby mi vyznačili na platebním rozkazu, že je pravomocný, případně podat stížnost na úřednici, když právní zástupce žalovaného nepodal odpor, ale návrh na stažení žaloby (platebního rozkazu)?
 
Dobrý den,

obecně platí, že písemnosti se neposuzují podle názvu, ale podle obsahu. Zákon pro některé podání stanoví formální náležitosti (např. žalobní návrh) a v případě, že některou z nich daná písemnost postrádá, může takové podání odmítnout. V případě odporu zákon takto striktní postup nestanoví. Tedy bylo-li k soudu ve lhůtě pro podání odporu doručeno podání, je možné, že soud takové podání vyložil jako odpor. Následně Vás soud jako žalobce vyzve, abyste se k tvrzení žalovaného vyjádřila.

Dle § 174 odst. 2 osř podá-li žalovaný odpor včas, ruší se tím platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí jednání.

V případě, že žalovaný neprokáže, že došlo k uhrazení dlužné částky ani z Vaší strany toto uhrazení nebude potvrzeno, soud rozhodne v samostatném řízení.