Počet stránek ve webu: 43.166

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.067.975

Může zaměstnavatel strhnout čas strávený u lékaře z práce přesčas?

Odesláno: 
Otevřeno 482 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda zákoník práce, nebo nějaká jeho úprava umožňuje, pokud navštívíte lékaře v úterý po dobu 2hodin a ve čtvrtek 2 hodin. na propustku a v sobotu uděláte 4hodiny práce přesčas, vám zaměstnavatel tyto 4 hodiny strhnul jako náhradu za lékaře a to i bez případného příplatku za práci přesčas?
Moc děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

v tomto případě se jedná o jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance. Dle § 199 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce - Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 2. Náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši průměrného výdělku.

Dle nařízení vlády 590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci je zaměstnavatel povinen při poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen "nejbližší zdravotnické zařízení"), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Vznikl-li Vám nárok na poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy s ohledem na výše uvedené právní předpisy, nemůže Vám zaměstnavatel strhnout přesčasové hodiny jako náhradu za lékaře.

V případě, že ani po Vašem upozornění zaměstnavatel neprovede nápravu, můžete se obrátit s podnětem o prošetření celé záležitosti na příslušný oblastní inspektorát práce. Odkaz naleznete zde: http://www.suip.cz.