Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.550.414

Jak dodatečně požádat o vypořádání neprojednaného dědictví na Slovensku, SR?

Odesláno: 
Otevřeno 164 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, kde bychom mohli získat opis závěti?
Přítel babičky měl napsat závěť na babičku, ve které měly být i pozemky na Slovensku. Babička toto neřešila a před smrti napsala závěť, že vše dědí můj otec. Uplynulo už 15 let a teď jsme zjistili, že na katastru nemovitostí na Slovensku je pořad uvedený přítel babičky.
Je ještě nějaká šance, pozemky získat a co k tomu vyřízení potřebujeme.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

v případě, že víte, který notář dědictví po příteli babičky projednával, kontaktujte přímo jeho a bylo-li v řízení o dědictví po příteli babičky rozhodnuto o předmětných nemovitých věcech, máte titul, na základě kterého se může domáhat svého nároku. Zároveň v tomto rozhodnutí o dědictví zjistíte, zda notář postupoval podle závěti nebo přizval dědice ze zákona.

Podle našeho právního řádu je v Centrální evidenci závětí vedena evidence o závětích, které byly sepsány notářským zápisem nebo, které notář přijal do úschovy. V případě, že přítel babičky touto formou pořídil závěť, může osoba, která prokáže právní zájem na poskytnutí sdělení, získat po jeho smrti údaje z této evidence. V opačném případě musí sám dědic nebo jiná osoba notáři závěť zůstavitele předložit.