Počet stránek ve webu: 41.368


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.749.873

Příslib převodu nemovitosti až bude vnouče plnoleté - jak vymáhat příslib (dočasné majitelé odmítají splnit příslib převodu nemovitosti)

Odesláno: 
Otevřeno 226 x
1 odpověď
 
Vážená paní magistro,
poslední dobou se zabývám historií rodiny a narazil jsem na tyto skutečnosti.
1. Můj děda daroval svému bratrovi dům (rok 1969), s tím, že až budou jeho dcera (moje máma) a syn (můj strýc) velcí napíše se dům na ně, protože dědův bratr byl svobodný bezdětný, Samozřejmě to nezapsali a prastrýc (dědův bratr) si v roce 1992 ve svých 65 letech našel partnerku, která přerušila styky s naší rodinou, strýc se přestěhoval k ní a v roce 1997 dům prodal (peníze byli s největší pravděpodobností převedeny na účet jeho partnerky, toto bude uvedeno pravděpodobně i v kupní smlouvě o prodeji domu). Prastrýc v zemřel v roce 2003 a nikdo nepřizval mou matku a strýce (jeho neteř se synovcem) k dědickému řízení. (Matka ani strýc to v té době neřešili). Partnerka prastrýce zemřela v roce 2011.
Otázka zní: měla prastrýcova partnerka vůči prastrýci závazek v podobě uložených peněz z prodeje domu a měla je přiznat notáři? (nemluvě o hotovosti, kterou měl prastrýc tzv. v polštáři) V případě, že ano, Je naděje znovu otevřít dědické řízení a potažmo žádat peníze od potomků prastrýcovi přítelkyně?
Děkuji.
 
Dobrý den,

obávám se, že v daném případě moc neuspějete, neboť nebylo-li přání Vašeho dědy, aby jeho bratr daroval dům zpět na svou neteř a synovce, právně zachyceno, tak se těžko budete takového slibu dovolávat. S tím pak souvisí i Vaše další otázka. Žil-li Váš prastrýc se svojí partnerkou nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost, byla jeho partnerka dědicem ze zákona, nezanechal-li závěť

Samozřejmě dědic má povinnost přiznat veškerý majetek zůstavitele. Byla-li však jediným jeho dědicem, zdědila by tento majetek, i kdyby notář dodatečně projednal dědictví o tomto majetku.

Vše o dědění - vizte zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/dedictvi.html

Změny v dědění dle nové úpravy (nový občanský zákoník 2014) je uvedeno zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/novy-obcansky-zakonik-2014/dedictvi.html