Počet stránek ve webu: 40.448

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.551.053

Postup jak napadnout závěť

Odesláno: 
Otevřeno 527 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2018 zemřel mně a mému bratrovi bratranec. Trpěl vážnou degenerací mozku, při které odchází myšlení, řeč, pohyby... Staral se o něho kamarád s přítelkyní, který se stal jeho opatrovníkem a měl na něho velký vliv. Nebylo tedy divu, že byla sepsána závěť, kde veškerý majetek byl odkázán právě jemu a pokud by nemohl nebo nechtěl dědit, připadne dědictví jeho dětem. To by snad ještě bylo v pořádku, ale zhruba měsíc před bratrancovou smrtí zemřel jeho starý otec. Tím pádem dědil ještě bratranec a po jeho smrti úplně vše jeho opatrovník. Podotýkám, že majetek strýce byl značný a žádní jiní příbuzní nejsou.
Dědila bych tedy já a bratr, což mi potvrdil i notář. Bohužel podle zákona připadlo vše opatrovnikovi. Myslíme si, že tohle rozhodně nebylo bratr, přání a že sepsání závěti nebyla zcela jeho vůle, pokud vůbec věděl, co podepisuje. Samozřejmě měl jasné chvilky, ale důsledky mu rozhodně nemohly dojít, nehledě k tomu, že v rámci léčby mu byly podávány jisté "podpůrné doplňky". Neexistuje i jakési morální hledisko, které by šlö uplatnit? Vždyť přece je zřejmé, že majetek strýce tomu dotyčnému nenàleží právě z tohoto hlediska.
Moc děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
skutečnost, že Váš bratranec dědil po svém otci (strýci), těžko nějak napadnete, neboť jako nepominutelný dědic měl nárok na dědictví po svém otci. Stejně tak, když v závěti uvedete, odkazuji veškerý svůj majetek, tak nikdo neví, jaký ten majetek v době úmrtí bude, tzn. , že mezi obdobím od sepsání závěti po dobu, kdy dojde k úmrtí, se majetek dané osoby může rozrůst nebo výrazně snížit a dědic dědí majetek, který této osobě náležel ke dni její smrti.

Jediné, co by se dalo rozporovat je závěť Vašeho bratrance, zda byl v době sepsání závěti orientován v čase i místě, zda bych schopen právně jednat, zejména sepsat závěť atd. V případě, že máte pochybnosti ohledně platnosti této závěti, lze její platnost napadnout žalobou na určení neplatnosti u soudu.