Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.571.074

Vydědění nepominutelného dědice prodluhy, předlužení, zadlužení - lze to?

Odesláno: 
Otevřeno 254 x
1 odpověď
 
Chceme s manželem sepsat závěť a majetek si odkázat nevzájem. Po smrti obou z nás majetek odkázat vnučkám. Máme syna, má 2 dcery a tudíž je nepominutelným dědicem, ale má dluhy. Nechceme ho ale vydědit. Prosím o radu:
- může se zřeknout dědického práva ve prospěch nás, nebo svých dcer /našich vnuček/. Nemají přednost věřitelé, nemá to vliv na dědění vnoučat?
- a nebo se má vzdát dědictví ve prospěch nás nebo dcer? Ale to asi znamená, že dědictví musí nejdříve přijmout a pak se ho hned vzdát? Nemohou mít přednost zase věřitelé?
Prosím o radu, jak toto vyřešit. Děkuji
 
Dobrý den,
dědického práva se lze předem zříci smlouvou se zůstavitelem. V případě, že není ujednáno jinak, působí zřeknutí i proti potomkům (vnučkám). Z toho důvodu doporučuji ve smlouvě uvést, že na potomky osoby, která se svého práva zříká, se zřeknutí nevztahuje. Zřekne-li se někdo dědického práva ve prospěch jiné osoby, má se za to, že zřeknutí platí, jen stane-li se tato osoba dědicem. Takováto smlouva vyžaduje formu veřejné listiny, kterou Vám sepíše notář.

S ohledem na dluhy Vašeho syna doporučuji celou záležitost řešit, co nejdříve. V případě, že by na majetek Vašeho syna byl v budoucnu prohlášen konkurs nebo mu bylo schváleno oddlužení, nemohl by např. již dědictví odmítnout.