Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.082.287

Účelové odkoupení části pozemku užívaného sousedem s cílem poškodit ho - šance na zrušení odkupení u soudu

Odesláno: 
Otevřeno 564 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Chtěl bych Vás požádat o radu s následujícím problémem.
Vlastním pozemkovou parcelu s rodinným domem, která je oddělena od komunikace (silnice) pásem pozemku širokým cca 3m. Tento pás patřil realitní společnosti,
která vlastní okolní neprodané pozemky. S realitní společností jsem bohužel neměl uzavřenu smlouvu na věcné břemeno. Nyní jsem zjistil, že část tohoto dělícího
pásu koupil od realitní společnosti soused. Bohužel se jedná o část, která se nachází před vraty, kterými zajíždím vozidlem na můj pozemek a zároveň se na ní
nachází chodníček, kterým vcházím brankou na svůj pozemek.
Jelikož jsem zjistil, že soused zakoupil opravdu pouze část, která je od vrat až po chodníček, tak se domnívám, že tak učinil, aby mne poškodil (účelové jednání).
Zkoušel jsem souseda kontaktovat, ale k ničemu to nevede, buď se zapírá nebo je arogantní a vulgární.
Je možné tuto koupi u soudu napadnout, jako účelovou se záměrem mne poškodit? Může soud rozhodnout, že je koupě neplatná? Jak se mohu této situaci bránit?
Netuším, proč soused zmíněnou část pozemku zakoupil, ale domnívám se, že bude chtít, abych mu platil určitou částku za umožnění vjezdu a vstupu na můj pozemek.
Děkuji
 
Dobrý den,
s žalobou na neplatnost kupní smlouvy byste u soudu úspěšný nebyl. Máte však možnost uplatnit svůj nárok na povolení nezbytné cesty.

Dle § 1029 občanského zákoníku vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek.

Mezi základní podmínky pro zřízení nezbytné cesty patří:
• vlastník nemovité věci není zároveň vlastníkem přilehlého pozemku
• naléhavá komunikační potřeba, tzn. chybějící přístup k veřejné cestě
• škoda na nemovité věci souseda nepřevyšuje výhodu nezbytné cesty
• nedostatek přístupu nezpůsobil z hrubé nedbalosti či úmyslně ten, kdo o nezbytnou cestu žádá
• za zřízení nezbytné cesty je poskytnuta úplata.
V případě, že se se sousedem na podmínkách nezbytné cesty nedohodnete, rozhodne o ni soud. Za zřízení práva cesty přísluší vlastníku pozemku úplata, která může být stanovena jednorázovým plněním nebo i ve splátkách či opakujících se dávkách.

Při určování výše náhrady za právo nezbytné cesty nelze vycházet z předpisů pro oceňování věcných břemen. Budete-li se se sousedem schopen dohodnout, doporučuji stanovit výši náhrady za zřízení práva nezbytné cesty formou znaleckého posudku, v opačném případě rozhodne o výši náhrady soud.

Zároveň Vám doporučuji využít pro řešení Vaší záležitosti služeb advokáta, který Vám připraví potřebné podklady. Jejich seznam naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz.