Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.092.256

Jak koupit pozemek od zemřelého majitele, pozemek neprojednaný v dědictví a v KN zapsán na mrtvou osobu

Odesláno: 
Otevřeno 511 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Chtěla bych koupit pozemek v ČR (pozemek má nepatrnou hodnotu), jako vlastník je na katastru nemovitostí uvedená paní ze SR, která zemřela 2013.
Jak mám prosím postupovat, aby mohl být pozemek přepsán na její dědice – děti (Slováci), aby bylo možné od nich pozemek odkoupit? Mohu vše vyřídit sama na základě plné moci?
Děkuji
 
Dobrý den,

katastrální úřad zapíše nového vlastníka (dědice) na základě rozhodnutí o dědictví (potvrzení dědictví). Dnes (03.11.2018) tuto změnu činí sám notář, který provede ohlášení změny na katastrální úřad, k němuž připojí pravomocné usnesení vydané v řízení o dědictví.

Máte-li tedy pravomocné usnesení, ve kterém byla předmětná nemovitá věc svěřena dědicům, měl by takový dědic toto oznámení na katastrální úřad učinit. V případě, že předmětný pozemek nebyl předmětem projednání o dědictví, je nutné, aby dědictví bylo projednáno dodatečně.