Počet stránek ve webu: 40.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.510.250

Jak koupit pozemek od zemřelého majitele, pozemek neprojednaný v dědictví a v KN zapsán na mrtvou osobu

Odesláno: 
Otevřeno 297 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Chtěla bych koupit pozemek v ČR (pozemek má nepatrnou hodnotu), jako vlastník je na katastru nemovitostí uvedená paní ze SR, která zemřela 2013.
Jak mám prosím postupovat, aby mohl být pozemek přepsán na její dědice – děti (Slováci), aby bylo možné od nich pozemek odkoupit? Mohu vše vyřídit sama na základě plné moci?
Děkuji
 
Dobrý den,

katastrální úřad zapíše nového vlastníka (dědice) na základě rozhodnutí o dědictví (potvrzení dědictví). Dnes (03.11.2018) tuto změnu činí sám notář, který provede ohlášení změny na katastrální úřad, k němuž připojí pravomocné usnesení vydané v řízení o dědictví.

Máte-li tedy pravomocné usnesení, ve kterém byla předmětná nemovitá věc svěřena dědicům, měl by takový dědic toto oznámení na katastrální úřad učinit. V případě, že předmětný pozemek nebyl předmětem projednání o dědictví, je nutné, aby dědictví bylo projednáno dodatečně.