Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.081.883

Doporučenka úřadu práce do zaměstnání a žádost o ukončení v evidenci uchazečů o zaměstnání

Odesláno: 
Otevřeno 2717 x
2 odpovědi
 
Dobrý den,
pokud uchazeč obdrží od úřadu práce ČR doporučenku do zaměstnání, příčemž, tuto doporučenku má vyřídit do 3 pracovních dní, následně podá první pracovní den po obdržení doporučenky vlastní žádost o ukončení evidence uchazečů o zaměstnní dle par. 29 písm. b) zákona 435/2004, bude mu v takovém případě vyhověno?
Ke dni podání vlastní žádosti neporuší ve vztahu k ÚP žádnou povinnost, neboť povinnost by porušil pokud by marně uplynula lhůta 3 pracovních dní. Je to tak? Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

uvažujete správně. U žádosti o ukončení z evidence je rozhodující datum, kdy žádost obdržel příslušný úřad práce a k tomu datu může dojít nejdříve k vyřazení z evidence. Tedy podle Vámi uvedených skutečností, byste měla být vyřazena z evidence ještě dříve než by byly naplněny podmínky pro vyřazení z evidence ze strany krajské pobočky Úřadu práce z důvodu odmítnutí nastoupit do vhodného zaměstnání.

 
Dobrý den,
mnohokrát děkuji za odpověď. Ono se spíše jedná o to zda může Úřad práce použít par. 31 b) zákona 435/2004 Sb. = uchazeč "neprojedná doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce, "
Vycházím ale z toho, že ke dni doručení písemné žádosti, která je doručena první pracovní den po obdržení doporučenky není porušena žádná povinnost ze strany uchazeče. Stejně nesmyslně by úřad práce mohl vytýkat uchazeči, že se nedostavil na Úřad práce ve stanoveném termínu podle par. 31 c), nicméně tomu lze také předejít dřívějším doručením písemné žádosti uchazeče o ukončení. Je to tak? Děkuji.