Počet stránek ve webu: 43.284

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.100.896

Může pronajímatel nutit nájemníka k pojištění škody (pojistka na blbost)?

Odesláno: 
Otevřeno 740 x
2 odpovědi
 
Dobrý den, měl bych dotaz, který se týká požadavku pronajímatele. Včera (02.11.2018) v podvečer jsem podepsal nájemní smlouvu, ve které se píše o tom, že pronajímatel je pojištěn na možný požár a nebo vytopení souseda/ů (tedy pravděpodobně pojištění domácnosti). Nicméně trvá, abych se připojistil pojištěním domácnosti (odpovědnosti) pro případnou možnou škodu 3. osobě. Např. kdyby naše malá dcera způsobila svou vinou požár a jiné.
Od pojišťovny ale víme, že domácnost (nemovitost) si musí pojistit sám, protože je vlastníkem a dokonce prověřují identitu z výpisu Katastru nemovitostí. Naopak jeho výrok, že pojistka proti "blbosti" lze využít na domácnost až do výše 1.000.000 Kč je blábol. Pojišťovna jeho požadavek dokonce bere jako jednání v rozporu s dobrými mravy.
Jde i o to, že mi to řekl až před vlastním podpisem smlouvy jako nutnou podmínku, ale ve smlouvě žádná není a navíc je už podepsána, a že to pak bude řešit dodatkem, kdy dopíše číslo mojí smlouvy.
Upřímně jsem nikdy takovouto podmínku neměl a myslím že je i na každém zda vůbec nějaké pojištění chce či ne. Navíc, pokud jak tvrdí ve smlouvě, pojištění má.
Dotaz k Vám. Může mě pak vypovědět do 30 dnů za hrubé porušení?
 
Dobrý den,

v případě, že máte platně uzavřenou nájemní smlouvu, ve které tato podmínka není zmíněná, nemůže to po Vás pronajímatel vyžadovat. V případě, že pronajímatel si takovou podmínku do smlouvy dal, tak k takovému ustanovení by se nemuselo přihlížet.

Dle § 2239 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, se nepřihlíží k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu, ani k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.

Poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, může mu pronajímatel nájem vypovědět v tříměsíční výpovědní době (§ 2288 odst. 1 písm. a) OZ). Co se myslím hrubým porušením si smluvní strany mohou ujednat v nájemní smlouvě. Existence takových ujednání (tj. zda se k nim přihlíží, nejsou nicotná) nesmí krátit nájemcova práva. V případě, že takové povinnosti nájemce by byly definovány jako ustanovení zkracující nájemcova práva, nebude se k nim přihlížet a proto i případné porušení těchto neexistujících povinností nemůže vést ke vzniku práva na výpověď ze strany pronajímatele.

S ohledem na shora uvedené by pronajímatel se svoji výpovědí z důvodu neuzavření pojištění zřejmě neobstál.
 
Dobrý večer, chtěla bych se zeptat jestli má pan domácí právo chtít uzavřít pojistku na domácnost a nemovitost když mu bude uhrazena kauce ve výši čtyř nájmu