Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.081.882

Vyrovnání majetku při rozvodu - manželka 1/4 a manžel 3/4 majetku

Odesláno: 
Otevřeno 387 x
2 odpovědi
 
Dobrý den,
2015 jsem se rozvedla, manžel mi vyplatil poměrnou částku s tím, že do vyrovnání započítal i dospělé děti, tak mi vyplatil 1/4. Je to tak správně? Měli jsme dům ve Rtyni nad Bílinou který jsme koupili za 1.500 000. Soudce u rozvodu řekl, že nemůže uznat předložené vyrovnání, protože nebylo ověřeno podpisy.
Můj otec si myslí, že jsem měla dostat o dost víc, proto se Vás chci zeptat, jestli toto právo mám či nikoliv a zda bylo správné dělit majetek na 4 díly.
Děkuji.
 
Dobrý den,

obávám se, že začínáte řešit celou záležitost příliš pozdě. Pokud od právní moci rozsudku o rozvodu Vašeho manželství uplynuly již tři roky, nastala tzv. fikce vypořádání společného jmění a nelze již se domáhat, aby o vypořádání Vašeho společného jmění rozhodoval soud.

Zároveň uzavřela-li jste s bývalým manželem dohodu o vypořádání společného majetku, ve které jste souhlasila s vyplacením ¼ hodnoty majetku a na základě této dohody došlo i ke změně vlastnického práva k nemovitým věcem, jsou možnosti na zvrácení této dohody téměř nulové a po uplynutí tří let od právní moci rozsudku od rozvodu manželství již nemožné.

Při vypořádání společného jmění manželů se postupuje nejčastěji podle § 742 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník a to nedohodnou-li se manželé nebo bývalí manželé jinak nebo neuplatní-li se ustanovení § 741, jsou podíly obou manželů na vypořádávaném jmění stejné. Při vypořádávání společného jmění manželů má prioritně každý z manželů nárok na stejný podíl. Rozdělování společného jmění mezi manželé a děti lze jen dohodnou-li se na tom manželé.
 
Děkuji za odpověď