Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.092.272

Vliv zhodnocení majetku manželů za života na dědění, dědictví dětmi z prvního manželství

Odesláno: 
Otevřeno 552 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chci se zeptat jak je to s děděním majetku po smrti manžela. Žijeme s nynějším manželem 25 let, z toho od roku 2011 jako manželé, došlo k uzavření manželství proto, aby mne ochránil před případnou smrtí. Vlastníme společně nemovitost, manžel 3/4, já 1/4. Kupovali jsme před uzavřením manželství 1996. Za těch 25 let jsme nemovitost zhodnotili.
Manžel má z prvního manželství 2 syny. Mysleli jsme si, že manželstvím se můj podíl na nemovitost zvětší a synů z 1. manželství zmenší, tak jak je to v zákoně. Dědění podle skupin. Dnes (20.10.2018) jsem se dozvěděla, že to není tak jednoduché, že toto neplatí. Můžete mi, prosím, poradit, jak toto ošetřit a jak to tedy je?
Děkuji.
 
Dobrý den,

vzhledem k tomu, že jste nabyli nemovitou věc ještě před uzavřením manželství, nespadá tato nemovitost do Vašeho společného jmění a podíly na ní máte pořád stejné. Stejně tak zhodnocení nemovitosti se projeví podle výše Vašich podílů. Uzavřením manželství se situace trochu změní v tom směru, že již ze společných prostředků zhodnocujete nemovitost v podílovém spoluvlastnictví, tedy lze uvažovat o tzv. investicích dle § 742 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník. S ohledem na skutečnost, že jde o nový institut, o kterém neexistuje jednotná judikatura a jehož prokazování je velmi složité, bych se na tuto možnost moc nespoléhala.

V případě úmrtí Vašeho manžela by došlo nejprve k vypořádání Vašeho společného jmění (kam by se nezahrnula nemovitost, kterou máte v podílovém spoluvlastnictví) a následně byste dle první třídy dědiců majetek po Vašem manželi dědila Vy společně s jeho dětmi (§ 1635 OZ).

Děti jako nepominutelné dědice nemůžete z dědictví úplně vyloučit. Jedinou možností jak učinit, aby děti nedědily je vydědit je, ale to lze jen z taxativně uvedených důvodů (§ 1646 OZ). Dále lze jejich zákonný dědický podíl v závěti omezit, ale vždy musí dítě, jako nepominutelný dědic, dostat alespoň tolik kolik činí ¾ jeho zákonného dědického podílu je-li nezletilý a ¼ zákonného dědického podílu jedná-li se o zletilé dítě.

Další možností je se s dětmi finančně vypořádat již za života s tím, že se zřeknou dědického práva smlouvou se zůstavitelem. Tato smlouva musí mít formu veřejné listiny, tzn. musí být uzavřená u notáře.

Vše o dědění - vizte zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/dedictvi.html

Změny v dědění dle nové úpravy (nový občanský zákoník 2014) je uvedeno zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/novy-obcansky-zakonik-2014/dedictvi.html