Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.676

Reklamace automobilu se stočenými kilometry - jak vrátit auto a zrušit kupní smlouvu?

Odesláno: 
Otevřeno 1149 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
dne 17. 10. 2018 jsem koupila automobil a při kontrole mi oznámili, že má stočené kilometry o 150.000 km. Prodávajíci mi nabízí slevu 20.000,- Kč, ale já bych chtěla automobil vrátit. Jak mám postupovat? Kdybych věděla, že má skutečně tolik najeto, tak si ho nekupuji. Vadí mi, že jsem byla podvedena.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

koupila-li jste automobil, u kterého došlo ke stočení kilometrů, jde o podstatné porušení smlouvy, protože prodávající musel vědět, že kdybyste znala skutečný stav najetých kilometrů kupovaného automobilu, nikdy byste si ho nekupila a z tohoto důvodu máte právo od takové kupní smlouvy odstoupit. Doporučuji zaslat prodávajícímu odstoupení od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny.

Odstoupení od smlouvy zašlete prodávajícímu doporučeně v písemné podobě. Vzory naleznete zde: https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma.html.

Další možností je učinit oznámení o přestupku, neboť podle zákona č. 56/2001 Sb. , o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - § 36 odst. 4 Záznam o celkové ujeté vzdálenosti na počítadle ujeté vzdálenosti nesmí být měněn, ledaže ke změně dojde při opravě nebo výměně počítadla ujeté vzdálenosti. O provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti vystaví osoba, která tuto opravu nebo výměnu provedla, protokol, jenž předá provozovateli silničního vozidla. Provozovatel silničního vozidla předá protokol stanici technické kontroly při nejbližší evidenční kontrole.

Dle § 83 odst. 1. písm. i) - fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 36 odst. 4 změní záznam o celkové ujeté vzdálenosti na počítadle ujeté vzdálenosti. Dle § 83 odst. 2 za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 83 odst. 1 písm. i) nebo u).

Stejně tak může dané jednání naplnit skutkovou podstatu trestného činu podvodu nebo poškození spotřebitele.