Počet stránek ve webu: 43.284

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.100.160

Může správce bytů SVJ snižovat měsíční zálohy služeb majiteli bytu bez jeho souhlasu a vědomí?

Odesláno: 
Otevřeno 880 x
2 odpovědi
 
Dobrý den, chtěl bych se na vás obrátit s níže uvedeným dotazem:
vlastním byt v osobním vlastnictví OV a jsem členem SVJ vlastníků bytových jednotek domu.
Už několikátý rok po sobě mé osobě - vlastníkovi bytu v osobním vlastnictví, náš správce SVJ (který provádí roční vyúčtování apod.) mně každý rok snižuje mnou nastavené pravidelné měsíční zálohy spojené s užíváním mého bytu. Chci se vás tedy zeptat zda má tento správce SVJ nárok mě tyto zálohy snižovat aniž bych o tom byl informován.
Pokaždé, když mě tyto měsíční zálohy sníží tak si je opětovně navýším a pokaždé správci SVJ sděluji, že bez mého souhlasu mně tyto zálohy snižovat nebude - což on nerespektuje. Má prosím vás tento správce SVJ ze zákona možnost aniž by mě o tom informoval mě snižovat tyto mnou nastavené měsíční zálohy na služby spojené s užíváním mého bytu? Také se chci zeptat zda mě musí správce SVJ o tomto svém kroku informovat? Snížení mých pravidelných měsíčních záloh správce SVJ provedl k 1.7.2018, ale já jsem dostal nový rozpis těchto záloh do poštovní schránky až dne 16.10.2018 tj. více než 3měsíce od jejich snížení správcem SVJ?
Mockrát vám děkuji za případnou odpověď na tento můj dotaz. Petr
 
Dobrý den,
rozhodovat o výše druhu služeb a výši záloh za jednotlivé služby související s užíváním bytu spadá do působnosti shromáždění (§ 1208 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník).

V případě, že o výši záloh shromáždění nerozhodlo, určí poskytovatel služeb příjemci služeb měsíční zálohy za jednotlivé služby jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku (§ 4 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb. , ).

Nedojde-li k ujednání o zálohách na dodávku vody a odvádění odpadních vod, nebo není-li přijato rozhodnutí družstva, nebo společenství, měsíční zálohy se pro každé zúčtovací období vypočítají z výše maximálně jedné dvanáctiny dodávek, a to podle skutečné spotřeby vody za předchozí roční období nebo podle směrných čísel roční potřeby vody vynásobené cenami sjednanými s dodavatelem (§ 4 odst. 3 zákona č. 67/2013 Sb. , ).

Poskytovatel služeb má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo kvality služby. Změněná měsíční záloha může být požadována nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení nové výše zálohy. Změna výše měsíční zálohy musí být v oznámení řádně odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde (§ 4 odst. 4 zákona č. 67/2013 Sb. , ).

Máte-li zálohy stanoveny rozhodnutím shromáždění nebo Vám byly určeny poskytovatelem služeb, doporučuji platit zálohy v předepsané výši. V případě, že u Vámi nastavených záloh vznikají velké přeplatky, je možné, že je snaha o jejich regulaci dle Vaší skutečné spotřeby. V žádném případě však nemůže dojít ke změně výše záloh bez předchozího upozornění a vždy se tak musí dít na základě některého z výše uvedených postupů.
 
Dobrý den. Prosím o stanovisko k následujícímu problému. Má právo stat. org. si přizvat na shromáž. advokáta, aniž je jeho účast a účel oznámen předem na pozvánce? . Při napadení tohoto stavu, jsem prohlásil, že by si měl advokáta také hradit. Statut. orgán toho orgán nedbal, nechal hlasovat. Napadl jsem opět toto jednání z důvodů, že nemůže užít většinové hlasování neboť 53 % vlastníků na shrom. nemůže zavázat zbývající vlastníky k úhradě cca 8500 Kč celkem za jeho nepotřebnou účast. prosím o odpověď. Děkuji.