Počet stránek ve webu: 43.133

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.062.248

Vliv invalidního důchodu postiženého dítěte na výživné, alimenty od nepečujícího rodiče

Odesláno: 
Otevřeno 1259 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
starám se o 18letou těžce postiženou dceru, má průkaz ZTP/P a úplnou závislost, plně omezenou svéprávnost, sama není schopná se uživit a vyžaduje péči 24 hodin. Máme požádáno o invalidní důchod, ID. Otec okamžitě přestal platit výživné aniž by nás na to upozornil a po dotázání sdělil, že to není potřeba, když bude mít dcera důchod. Podotýkám, že otec si dceru bere pouze dvakrát měsíčně na víkend, jinak se o ní nezajímá, o její zdravotní stav nebo potřeby, nic jí nekupuje, nebere ji na prázdniny, atd. Opravdu tedy nemá dcera na výživné nárok?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
odpověď na Vaši otázku řešil již i Ústavní soud, který ve svém nálezu konstatoval, že děti mají právo na péči rodičů, pokud nejsou schopny samy se živit např. z důvodu plné invalidity, pak vyživovací povinnost rodičů bude trvat po dobu celého jeho života. Ani přiznání invalidního důchodu nebo příspěvku na péči tuto povinnost neruší nebo plně nenahrazují. Pokud se dítě objektivně nemůže samo živit, nezaniká vyživovací povinnost rodičů ani po dosažení zletilosti a přiznání invalidního důchodu.

Dle tohoto nálezu Ústavního soudu č. j. I. ÚS 2306/2012 ze dne 13. 3. 2013, objektivní nemožnost dítěte živit se samostatně z důvodu těžkého zdravotního postižení vedoucího až ke zbavení způsobilosti k právním úkonům (nyní omezení svéprávnosti) nemůže být přičítána k tíži tohoto dítěte- jež má podle čl. 32 odst. 4 Listiny základní právo na rodičovskou výchovu a péči – v tom smyslu, že by po přiznání sociálních dávek již nemělo mít právo podílet se na životní úrovni svých rodičů (a že by nemělo mít právo na výživné ze strany rodiče). Takto znevýhodněné dítě si své postižené nezpůsobilo, a naopak potřebuje pomoc po všech stránkách, aby jeho život byl co nejvíce snesitelný v rámci již tak značně omezených možností. Důsledky (i majetkové, tj. vyživovací povinnost) takového postižení dítěte proto musí jít hlavně k tíži toho, kdo (jako racionální bytost) dítě na svět – dobrovolně a při vědomí všech možných důsledků – přivedl, tedy rodiče, pokud to samozřejmě jeho majetkové možnosti objektivně umožňují.

Bylo-li výživné na Vaši dceru otci stanoveno soudem a otec výživné neplní, můžete dlužné výživné po něm vymáhat exekučně, neboť jeho vyživovací povinnost trvá. V případě, že o výživném na Vaši dceru soud ještě nerozhodoval, můžete jste-li opatrovníkem Vaší dcery podat návrh na určení výživného.