Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.039

Nedostatek vody ve studni jako skrytá vada nemovitosti - sleva z kupní ceny nebo odstoupení od KS

Odesláno: 
Otevřeno 887 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
08/2018 jsme prodali nemovitost. Kupující byl několikrát slovně upozorněn na nedostatek vody ve studni, na šetření s vodou, která je jediným zdrojem vody v domě. Městský vodovod přiveden není. V domě bylo i za přítomnosti kupujícího při odhadu nemovitosti několik pětilitrových nádob s vodou, na WC kýbl s vodou na splachování. V domě nebyla přítomna při prohlídce automatická pračka. Za domem byly (ty jsme tam i po prodeji nechali) zachytávající nádrže na vodu - hl. na zalévání.
Kupujícímu bylo také slovně doporučeno, při odhadu nemovitosti, aby si u banky zažádal o vyšší úvěr a z našetřených peněz si nechal udělat vrt na vodu - na toto doporučení nereagoval.
Krátce po nastěhování novým majitelům voda ve studni došla a v domě neteče. Berou to jako skrytou vadu. Léto bylo velice slabé na srážky. Návrh řešení kupujícího:
1) jako kompenzaci uhradíme částku 100.000 Kč z odhadované částky 230.000 Kč projektu na realizaci vrtané studny na vodu (projekt jsme zatím k nahlédnutí neobdrželi).
2) odstoupení od smlouvy - soudní cesta

Jaké řešení by jste nám prosím doporučovali? . Lze to považovat za skrytou vadu? Velice děkuji.
 
Dobrý den,

za skrytou vadou lze považuje takovou vadu nemovité věci, která existovala již v době převzetí nemovité věci kupujícím, ale vyšla najevo dodatečně, tedy nebyla při koupi zřejmá a projevila se teprve později při užívání nemovitosti a kupující ji nebyl schopen bez zvláštního úsilí rozpoznat.

Dle § 2129 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, neoznámil-li kupující prodávajícímu skrytou vadu stavby spojené se zemí pevným základem do pěti let od nabytí, soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li prodávající že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá práva na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

Vada musí být oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit.

Za zjevné vady lze považovat takové vady, jejichž existence je kupujícímu zřejmá na pohled, případně takové vady, které lze zjistit běžně prováděnými zkouškami. Pokud jste na danou skutečnost upozornili kupujícího v kupní smlouvě nebo při prodeji a jste schopni to prokázat nebo pokud v dané obci, kde se nachází předmět koupě, není zřízen vodovod, lze to brát jako důkaz, že se nemůže jednat o skrytou vadu.

Doporučuji Vám pro řešení dané záležitosti kontaktovat advokáta, ve Vašem okolí, který se s Vaší záležitostí bude moci lépe seznámit, komunikovat Vaším jménem s druhou stranou a pomoci Vám celou situaci vyřešit, aniž by muselo dojít k soudnímu řízení. Seznam advokátů naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz.