Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.055

Odškodnění za zranění způsobené řetězem přes cestu co nebyl vidět

Odesláno: 
Otevřeno 370 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám dotaz ohledně mého úrazu ruky 05/2018. Spadl jsem na řetěz přes cestu. Neviděl jsem ho. Nevěděl jsem, že tam bude zavěšen. Měli tam dát dopravní značku na podstavci a ne řetěz. Řetěz lze lehce přehlédnout. U vjezdu z hlavní silnice, skrz chodník, před parkovištěm je značka zákazu vjezdu všech vozidel a dodatková tabulka Mimo personál a hosty Kulturního domu - majetek města. Z opačné strany je parkoviště propojeno se sídlištěm chodníkem a tam není značka žádná. Svědkem byl přímo ředitel kulturního domu, ke kterému parkoviště patří.
Byl jsem na operaci prstu levé ruky. Léčba již probíhá 4 měsíce, dojíždím na rehabilitace, běhám jen po doktorech, beru prášky, absolvoval jsem měsíční pobyt v rehabilitačním ústavu s výsledkem, že potíže byly odstraněny jen částečně a má být na mě pohlíženo jako na člověka se zdravotním postižením. Má se nutně pokračovat v rehabilitační léčbě. Mám odvápnění všech prstů i celé ruky, zamrzlé rameno (lopatka), osteoporosa, algoneurodystrofie, Sudeckův syndrom, neohebný malík - poškozené šlachy (důsledek operace), špatně ohebné, bolestivé ostatní prsty a bolestivé zápěstí ruky.
Nelze vykonávat ani jedno z obou zaměstnání (dělám silově oběma rukama).
Mám právo na odškodnění? Josef
 
Dobrý den,

za určitých podmínek vlastník místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit. Tato povinnost vyplývá z § 27 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích.

Svůj nárok na náhradu škody uplatněte nejprve v žádosti o úhradu za škodu na zdraví, ve které je nutné uvést všechny nezbytné náležitosti mezi, které patří např. uvést, kdy se událost stala (datum, hodina), přesný popis místa události (možno doložit případně zákresem v situační mapce), příčinu události (např. pád na řetěz). V žádosti o úhradu škody na zdraví je nutno doložit v příloze příslušnou zdravotní dokumentací z prvotního ošetření (např. doklad z pohotovosti) a uvést výši odškodnění. Je-li odpovědná osoba pro tyto případy pojištěna, vyplácí odškodnění její pojišťovna.

S ohledem na skutečnost, že uplatnění nároku na náhradu škody není jednoduchou záležitostí, doporučuji se Vám obrátit na advokáta ve Vašem okolí, který bude mít možnost prostudovat si Váš případ komplexně a zároveň Vás při jednání s osobou, která za škodu odpovídá, může zastupovat. Seznam advokátů naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz.