Počet stránek ve webu: 43.247

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.096.720

Náhled do dokumentace

Odesláno: 
Otevřeno 363 x
1 odpověď
 
Dobrý den, opatrovník má zájem vidět dokumentaci (resp. chce jeho kopii), kterou vedou zdravotníci v sociálním zařízení. Zde jsou veškeré záznamy týkající se podávání léků, výsledky vyšetření a všechny výkyvy zdravotního i psychického stavu i jednání či konflikty s rodinou, které jsou včetně jmen a podpisů sloužících. Má opravdu nárok na tyto informace? Opatrovanec se k tomuto vyjádřit nemůže. Následně pak dochází k různým stížnostem na pomluvu apod. Jak to je po právní stránce? Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

opatrovník vystupuje jako zákonný zástupce (zejména) fyzické osoby omezené ve svéprávnosti. Uživatel služby má právo rozhodovat o tom, kdo dostane informace o jeho zdravotním stavu. Když je zastoupen opatrovníkem dává tento souhlas opatrovník. Právo nahlížet do zdravotnické dokumentace vyplývá přímo ze zákona.
Dle § 65 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb. , zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) mohou do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopie pacienti, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta; do záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta nahlížet nebo si pořizovat výpisy nebo kopie pouze v rozsahu záznamu popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů.