Počet stránek ve webu: 43.086

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.041.466

Porodné - co se počítá do příjmu?

Odesláno: 
Otevřeno 412 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
co se počítá jako příjem na porodné? Porodila jsem v srpnu druhé dítě, já jsem pobírala rodičovský příspěvek (je to příjem? ). A dále otázka ohledně manžela - máme stejnou trvalou adresu, ale nikoli společnou domácnost (bydlím s dětmi v jiné jednotce, bohužel). Bude se tedy dokládat i jeho příjem ze zaměstnání? Děkuji.
 
Dobrý den,

rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory a do příjmů se nezapočítává.

Za rodinu se podle zákona o státní sociální podpoře považuje, není-li stanoveno jinak, oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za rodinu sama oprávněná osoba.
Dle § 7 odst. 3 písm. c) zákona č. 117/1993 Sb. , o státní sociální podpoře, se považuje podmínka že osoby spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, vždy za splněnou, není-li dále stanoveno jinak, jde-li o manželé, partneři žijící v registrovaném partnerství.

Dle § 7 odst. 6 Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované.

S ohledem na shora uvedené si podejte u příslušného úřadu žádost na vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob.