Počet stránek ve webu: 43.247

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.096.723

výpověd z nájemního bytu pronajímatel neukončil nájemní smlouvu

Odesláno: 
Otevřeno 579 x
2 odpovědi
 
Dobrý den, letos (2018) k 16.6.2018 jsem ukončila s pronajímatele nájemní smlouvu, předala jsemmu řádně vyklizený byt i klíče a on mi nedal písemné ukončení nájemní smlouvy a navíc vypočítal chybně vyúčtování energií, kde mi nevrátil ani přeplatky a navíc chce ještě po mě, abych mu zaplatila za vyúčtování chybné částku přes 4.500,--, Já jsem mu toto odmítla s tím, že vyúčtování je chybné, sama jsem vypočítala správně, kde mi ještě má vrátit Kč 731, --, ale on toto odmítá. Navíc, jsem kvůli pronajímateli přišla o dávyk hmotné nouze, jelikož mám menší důchod, takže, kdy mi odmítl ukončit smlouvu přišla jsem cca o 4.000,--, takže simyslím, že jsem ještě poškozená, dále mi zadrželmoji poštu, kterou jsem dostala ještě na staré bydliště. A teď mi vyhrožuje, že mě dá kvůli té chybné částce na v ymáhání, přitom je toto neoprávněné. Prosím, o radu, jak se mohu bránit, děkuji, Procházková
 
Dobrý den,

pokud jste tak neučinila, doporučuji zaslat pronajímateli písemnou žádost nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období, aby Vám doložil náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování. Stejně tak si můžete pořídit kopie podkladů. Následně máte možnost do 30 dnů podat proti danému vyúčtování služeb námitky, které musí pronajímatel vyřídit nejpozději do 30 dnů.

Pokud se ani následně ohledně vyúčtování neshodnete, může skutečně dojít k soudnímu sporu. Ve Vašem případě vyvolá-li pronajímatel soudní spor, bude nezbytné, chcete-li být v daném řízení úspěšná, vyvrátit tvrzení pronajímatele tím, že doložíte, na základě jaké skutečnosti došlo k Vámi uvedenému datu k ukončení nájemní smlouvy (výpovědí, výpovědí bez výpovědní doby, uplynutím doby na kterou byla sjednána), tzn. , že ukončení nájemní smlouvy k Vámi uvedenému dni bylo oprávněné a tedy, že k danému dni měl pronajímatel ukončit odběr energií.
Dále co se týče energií, tak pomocí vyúčtování doložit, že Váš výpočet je správný.

Doporučuji Vám se v dané záležitosti obrátit na advokáta, ve Vašem okolí, který by po prostudování všech podkladů mohl s pronajímatelem jednat a třeba i předejít danému soudnímu sporu. Jejich seznam naleznete zde http://www.advokatikomora.cz.
Další možností je, budete-li splňovat stanovené podmínky je požádat o bezplatné právní poradenství přímo Českou advokátní komoru, která Vám určí advokáta zdarma. Odkaz na formulář žádostí naleznete zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=19163.
 
Dobrý den,
děkuji za zprávu, odeslanou odpověď.