Počet stránek ve webu: 43.133

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.060.676

Konec rodičovské a nové zaměstnání

Odesláno: 
Otevřeno 367 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
v listopadu 2018 budu po rodičovské nastupovat do zaměstnání (nyní mám smlouvu na dobu neurčitou). Mou prioritou je však druhé těhotenství a zároveň se do předchozí práce vracet nechci. Potřebuji tedy k listopadu podat výpověď za začít pracovat v nové práci (také na dobu neurčitou, ze začátku se zkušební dobou 3 měsíce). K dotazu: budu mít nárok na mateřskou, ať otěhotním kdykoli za výše popsané situace? (nyní rodičovská při staré práci, po 3. narozeninách dítěte ihned zkušební doba v nové práci). Podává se výpověď na rodičovské stejným způsobem, jako bych aktivně chodila do práce, nebo jsou zde nějaká specifika? Předem děkuji
 
Dobrý den,

v době, kdy jako zaměstnanec čerpáte rodičovskou dovolenou má zaměstnavatel zákaz Vám dát výpověď. Toto omezení však neplatí pro Vás jako zaměstnance, Vy můžete dát zaměstnavateli výpověď z pracovního poměru kdykoli, za splnění následujících podmínek. Výpověď musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží a musí být druhé straně doručena – doporučuji buď doporučeně poštou, nebo osobně a nechat si potvrdit na druhém vyhotovení převzetí ze strany zaměstnavatele.

Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce. Výpovědní doba smí být prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; tato smlouva musí být písemná. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

K Vašemu druhému dotazu uvádím, že základní podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou) je účast na nemocenském pojištění, kterou máte splněnou, trvá-li po dobu mateřské a rodičovské dovolené Váš pracovní poměru u zaměstnavatele. V případě, že ukončíte pracovní poměr u jednoho zaměstnavatele a navážete hned pracovním poměrem u druhého zaměstnavatele, bude splněna i další podmínka nároku na peněžitou pomoc v mateřství a to účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.