Počet stránek ve webu: 43.247

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.096.723

Směnky - dlužník neplatí

Odesláno: 
Otevřeno 389 x
1 odpověď
 
Dobrý den,

ex ze mně pomocí lží (rakovina, fiktivní práce, fiktivní majetky) a manipulací vytahal obrovské sumy peněz během roku a půl. Postupně jsem zjišťovala, že připravil o peníze víc lidí, dostal podmínku. Podvedl podobně i rodiče a příbuzné (již s nimi odmítá komunikovat), spoustu známých i cizích...většinou menší částky a lidé to nechtějí moc hlásit. Vyhledává si pouze slečny bohaté nebo s bohatými tatínky a snaží se všemožně se jim nastěhovat do baráku. Když vytěží co šlo, sbalí se a jde dál. Práci pořádnou si neudrží, často je nezaměstnaný. Páchá množství trestných činů a přestupků na různých lidech. Z mé strany vše hlášeno, ale mám pocit, že paní vyšetřující se nesnaží to řešit ale hlavně aby měla správně uzavřené "papíry". Blbě se to dokazuje. Nechtějí případy spojit do jednoho, což je dost nanic.

Naštěstí mi podepsal směnky, u kterých mě můj právník ujistil, že jsou legální, správně napsané a tedy vymahatelné. Čekáme na soud.

Mohu požádat o přidělení jiného vyšetřovatele na policii? Jak mohu dosáhnout, aby všechny jeho přestupky spojili a posuzovali jako jeden případ? Je tam okradení, vloupání na pozemky, stalking, vyhrožování, týrání zvířat, poškození na cti, ...
 
Dobrý den,

policejní orgán může rozhodnout o spojení věcí do společného řízení, je-li takový postup vhodný z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení. Policejní orgán projednává jednání pachatele, které naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu. Přestupky se projednávají ve správním řízení příslušným správním orgánem. Řízení o přestupcích a trestných činech spojit nelze.

Vyloučit příslušného vyšetřovatele z projednání věci lze jen ze zákonem stanovených důvodů týkající se podjatosti. Vyplývá to z § 30 zákona č. 141/1961 Sb. , trestní řád - Z vykonávání úkonů trestního řízení je vyloučen soudce nebo přísedící, státní zástupce, policejní orgán nebo osoba v něm služebně činná, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům, opatrovníkům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení nemůže nestranně rozhodovat. Úkony, které byly učiněny vyloučenými osobami, nemohou být podkladem pro rozhodnutí v trestním řízení.