Počet stránek ve webu: 43.284

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.100.774

omluveni v praci po ambulantnim zákroku

Odesláno: 
Otevřeno 2146 x
5 odpovědí
 
Dobrý den, dne 17.7.2018 jsem podstoupila ambulantní zákrok na specializované gynekologické klinice v celkové anestezii, kdy jsem po zákroku byla po půl dne puštěna domů s tím že po zbytek dne mám mít klid na lůžku. Do práce jsem donesla potvrzení od dr. Že vyšetření jsem podstoupila v celkové anestezii a že byl nutný po zbytek dne klidový režim. Po 10 dnech mi zaměstnavatel sdělil, že 1/2dne mám psanou propustku (max. povolená doba u nás na propustku) a druhý 1/2 den mám neomluvenou absenci dokud si nevypíšu dovolenou, jelikož klidový režim neomlouvá a že příště si to mám řešit 1-denní nemocenskou. Má prosím na toto zaměstnavatel vůbec právo neomlouvat klidový režim a nutit mě si na doktory vybírat vlastní dovolenou nebo nemocenské? Děkuji
 
Dobrý den,

dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu․

Bylo-li vyšetření nebo ošetřeni provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu uvedenou výše.

Za nezbytně nutnou dobou, se považuje doba, která následuje po vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení, lze chápat jako nezbytně nutnou dle zmíněného nařízení vlády pouze v rozsahu, který by byl nutný k cestě zaměstnance zpět do zaměstnání, kdyby takovou možnost reálně měl. Další absence zaměstnance v prácí nelze považovat za neomluvenou absenci nebo za porušení „pracovní kázně“, ale za překážku v práci na straně zaměstnance, která není ZP výslovně upravena, a s níž není spojeno právo na náhradu mzdy nebo platu (byť není vyloučeno, že zaměstnavatel tuto dobu posoudí jako překážku v práci placenou).

Tímto způsobem je nutné nahlížet i na případ, kdy ošetřující lékař doporučí zaměstnanci, aby po vyšetření nebo ošetření dodržoval klidový režim (např. aby si šel po zákroku domů lehnout).

Tedy Vaší povinností není čerpat dovolenou na dobu, na kterou se nevztahuje nezbytně nutná doba ošetření, ale jde o překážku na straně zaměstnance, pro jinou důležitou osobní překážku v práci týkající se Vaší osoby. Jak již bylo uvedeno výše, je na zaměstnavateli jestli Vám za tuto dobu poskytne mzdu nebo nikoli.
 
Dobrý den, děkuji za odpověď. Snad to chápu správně, že mám tedy nárok na celodenní omluvení z důvodu ošetření u lékaře s doporučením zůstat na zbytek dne doma na lůžku, jelikož výkon nebylo možné vykonat mimo prac. dobu s tím ale, že náhradu mzdy budu mít např. jen 2hodiny, ostatní jako neplacené. Ale nikoliv jako neomluvené nebo si muset vybírat svou osobní dovolenou zpětně kvůli tomu.
 
Ano, porozuměla jste tomu správně.
 
Děkuji, bohužel v práci jsem nepochodila a nutí mne přesto vypsat si dovolenou.
 
To je mi líto, že zaměstnavatel Vašemu nároku odmítá vyhovět. V případě, že máte zájem danou záležitost řešit, můžete učinit dotaz na Státní úřad inspekce práce a v případě, že budete mít k Vašemu dotazu stanovisko úřadu, zaměstnavatel změní názor nebo se můžete obrátit na advokáta ve Vašem okolí, aby Vás při jednání se zaměstnavatelem zastupoval. Seznam advokátů naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz.

Další postup můžete zvážit podání podnětu na Státní úřad inspekce práce, aby provedl kontrolu u Vašeho zaměstnavatele v souvislosti s porušováním pracovněprávních předpisů zaměstnavatele.