Počet stránek ve webu: 43.086

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.041.240

Náhrada škody zaměstnavateli

Odesláno: 
Otevřeno 693 x
1 odpověď
 
Dobrý den,

zaměstnavatelem mi byla doručena výzva k úhradě spoluúčasti na škodě, která vznikla na služebním vozidle.
Dopředu se mnou nikdo tuto záležitost nekonzultoval. Až dodatečně jsem se dozvěděl, že škoda vznikla cca před 7 měsíci a až nyní se vše zadministrovalo.
Zavinění škody si nejsem vědom a ani zaměstnavatel neurčil konkrétního viníka, pouze rozhodl, že spoluúčast na škodě zaplatí zaměstnanci, kteří užívali
vozidlo v den, kdy se na škodu přišlo, přičemž já jsem automobil (jak jsem později zjistil) v ten den nevyužíval, ale využíval jsem jej v den předchozí.

Je možné, aby zaměstnavatel takto rozhodl? Tzn. bez prokázání viny, bez oznámení do jednoho měsíce po vzniku škody (dle zákoníku práce)?
Nebylo mi ani sděleno, kdy se přesně škoda stala, v čem spočívala a jak se opravila. Pouze jsem měl možnost nahlédnout do kopie faktury za opravu.

Spoluúčast není nikterak velká, ale jde spíše o princip, zda je toto možné.

Děkuji
S pozdravem Starý
 
Dobrý den,

dle § 250 odst. 3 zákoníku práce neuzavřel-li zaměstnavatel se zaměstnancem dohodu o odpovědnosti nebo dohodu o odpovědnosti za ztrátu, je zaměstnavatel povinen prokázat zaměstnanci zavinění dané škody. Zároveň pokud Vy jako zaměstnanec danou škodu neuznáte, musel by ji zaměstnavatel po Vás vymáhat soudně, kde by musel její výši a vznik prokázat, stejně tak, že za ni v uvedené výši odpovídáte Vy.

Co se týče postupu zaměstnavatele při uplatňování náhrady škody a jejím projednání se zaměstnancem, má tento postup pouze pořádkovou povahu a není podmínkou pro uplatňování nároku na náhradu škody. Stejně tak i písemné oznámení výše požadované náhrady škody zaměstnanci nemá pro existenci škody samo o osobě právní význam. Tedy skutečnost, že Vám zaměstnavatel písemně do jednoho měsíce neoznámil výši škody, nemůže mít za následek, že škodu po Vás již nemůže vymáhat.

V případě, že s uvedenou škodou nesouhlasíte, neboť jste ji nezpůsobil, doporučuji zaměstnavateli zaslat Váš nesouhlas s náhradou škody a uvést důvody, které Vás odpovědnosti zprostí.