Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.092.272

péče o nechtěná drobná zvířata

Odesláno: 
Otevřeno 322 x
1 odpověď
 
Dobrý den,

V ČR vím o 3 lidech, kteří se věnuji pomoci nechtěným králíčkům (morčatům) u sebe doma ve svém volném čase. Jak tuto činnost dělat legálně, pokud chceme přijímat finanční dary?

Mám živnost na chov zvířat (chov). Nechci být útulek, celému útulkovému zákonu se chceme vyhnout (neb nám je lidé dávají dobrovolně). Máme transparentní účty.

namátkou mi bylo řečeno: nemohu dělat sbírky, nemohu dělat charitativní aukce ani na FB apod. , je dobré mít podepsanou darovací smlouvu jinak musím držet 2 měsíční karanténu, bylo mi doporučeno nazvat to "dočasná péče".

Zajímá mě: mohu např. po internetových bazarech/aukcích prodávat své věci s větou "výtěžek bude věnován na transparentní účet na pomoc nechtěným mazlíčkům"? Mohu žádat o příspěvek příp. jakou formulací? Jak svou aktivitu správně pojmenovat, aby dárcům bylo jasné co děláme ale nespadali jsme do zákona o útulcích? Mohu dát do nákladů i účtenky za nákup masa/zeleniny v krámech pro lidi? Na co ještě si dát pozor, je ještě něco co bych měla vědět a zapomněla jsem se zeptat? Nechceme zakládat nějaká 3 členná sdružení, vypisovat papíry apod. neporadila ani státní veterinární správa či spolky na ochranu zvířat

Moc děkujeme
 
Dobrý den,
náš právní řád neupravuje činnost, kterou byste chtěla vykonávat, aniž byste založila nějaký spolek nebo nadaci k zaštítění Vaší činnosti. Dle zákona o veřejných sbírkách (č. 117/2001 Sb.) může sbírku konat obec nebo kraj, v hlavním městě Praze rovněž městská část, nebo jiná právnická osoba (dále jen „právnická osoba“). Vy, jako fyzická osoba, sama žádnou dobročinnou akci pořádat nemůžete.

V případě, že budete prodávat na různých aukcích a bazarech svoje věci, které patří Vám jako fyzické osobě, bere se, že finanční prostředky z těchto aukcí náleží Vám. V případě úhrady výtěžku přímo na transparentní účet bych byla opatrná v několika věcech: účet by měl být veden na Vaše jméno a zároveň je nutné si uvědomit, že na transparentním účtu budou uvedeny identifikační údaje osoby, která finanční prostředky ze svého účtu poslala, s čímž daná osoba nemusí souhlasit. Zároveň je nutné ji na to upozornit v souvislosti s ochranou osobních údajů, zejména docházelo-li by ke spojení identifikačních údajů osoby (jméno, příjmení) s rodným číslem jako variabilním symbolem. Z toho důvodu doporučuji dát vítězi aukce na výběr při úhradě peněžních prostředků mezi běžným účtem a transparentním s tím, že Vy sama můžete kdykoliv dané peníze z Vašeho běžného účtu na transparentní účet vložit.

Co se týče finančních příspěvků, tak ty zpravidla poskytují obce ze svého rozpočtu. Máte-li na mysli příspěvek od fyzických osob, bude se jednat o dar.

V otázkách, co všechno zahrnout do nákladů Vám doporučuji se obrátit na finanční poradce.