Počet stránek ve webu: 43.247

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.096.720

Problémy s pracovníkem úřadu

Odesláno: 
Otevřeno 303 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Bydlíme s rodinou v malé bytovce, ve které se nachází pouze 4 byty. Tato bytovka byla dříve hasičská zbrojnice, ale potom se přestavěla na bytovku a obec využívala v této budově jen garáž. Pan H. si usmyslel, že z této bytovky udělá opět hasičskou zbrojnici, tak si zde hraje na ředitele hasičů. Pan H. dělá na obecním úřadě, ale nikdo neví, co tam dělá a za co vlastně dostává plat. (Je to vlastně protekce od jeho manželky, která také pracuje na úřadě). Se starostem jsou tito manželé jedna ruka. Proto si nemůžeme jít za starostou stěžovat. Na tuto „hasičskou zbrojnici“ dostali dotace jen proto, že zatajili že to je vlastně bytovka a že tady bydlí rodiny s malými dětmi. Jednu rodinu, co bydlela v přízemí, pan Haluza se starostem vyštvali, aby si zde pan H. mohl udělat kancelář pro hasiče. Pan H. nebere ohled na rodiny, co tu žijí, klidně ve 2 ráno pustí sirénu, protože někde hořel strom, bylo nám pak z toho zle. Sirénu pouští každou první středu v měsíci a manžel je vždy po noční. Ale na tohle si stěžujeme pouze my, protože u zbylých dvou rodin je jeden dobrovolný hasič. A naše otázka zní: je tu nějaká šance, že by s tím pan H. Musel přestat?
 
Dobrý den,

abyste se, mohl proti jednání pana H. bránit, doporučuji Vám nejprve zjistit si, o aktivitě pana H. více. Zda jde skutečně o zřízený sbor dobrovolných hasičů ve Vaší obci nebo se jedná spíš o aktivitu pana H. , která nemá s činností hasičů nic společného. Samotné založení sboru dobrovolných hasičů v obci není vůbec jednoduché. Prvním krokem je jeho projednání zastupitelstvem obce a následně je nutné tuto myšlenku projednat na příslušném HZS.
Jde-li ze strany pana H. spíše o zálibu v hasičské činnosti, které se věnuje ve svém volném čase a která nemá nic společného s činností hasičů, nesmí tímto svým jednáním obtěžovat své sousedy hlukem a jinými imisemi a Vy se proti tomu můžete bránit v rámci sousedského sporu u soudu.

Dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. , k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva se ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem. Poté zazní: „Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén." Toto ověřování provozuschopnosti se provádí u všech moderních elektronických sirén a místních rozhlasů po celé republice. Tedy v tomto případě může být pouštění sirén první středu v měsíci ve 12 hod oprávněné.