Počet stránek ve webu: 43.247

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.096.722

uchovávání firemní dokumentace

Odesláno: 
Otevřeno 471 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Jak dlouho musí firma s. r. o. uchovávat dokumentaci z výroby - konkrétně Protokoly z kategorizace prací, když tato výroba již neexistuje, protože firma začala vyrábět něco jiného? Musí firma mít dokumentaci i již neexistující výroby založenou pro případ zpětného dohledání ohledně kategorizace práce dané pozice?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
provádět kategorizaci prací, tzn. zařazovat zaměstnance podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví do čtyř kategorií, vychází ze zákona o ochraně veřejného zdraví. Tedy tato činnost by se dala podřadit pod BOZP.

Dnes (02.06.2018) až na výjimky, neexistují právním předpisem stanovené lhůty pro uchování jednotlivých dokumentů BOZP. Je jen na zaměstnavateli, po jakou dobu je bude uchovávat. Měl by přitom zohledňovat svou potřebu prokázat plnění zákonné povinnosti zajištění BOZP, a to nejen kontrolním orgánům, ale i například pojišťovně nebo soudu (aby se nedostal do důkazní nouze). Zároveň s tím musí zohlednit oprávněnou ochranu osobních údajů zaměstnanců.

Jednou z výjimek je ustanovení § 40 zákona o ochraně veřejného zdraví, který vymezuje evidenci rizikových prací a ukládá zaměstnavateli, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce, povinnost určité dokumenty o zaměstnancích provádějících rizikové práce po zákonem stanovenou dobu uchovávat.

Tedy v případě, že právní předpis nestanoví, po jakou dobu máte dané dokumenty uchovávat, záleží na Vás jakou lhůtu si pro daný dokument stanovíte svým vnitřním předpisem.