Počet stránek ve webu: 43.247

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.096.721

skončení pracovního poměru bývalého ředitele školy

Odesláno: 
Otevřeno 4262 x
2 odpovědi
 
Dobrý den. Vyhrála jsem konkurzní řízení na pozici ředitele základní školy a mám již také jmenovací dekret k datu 2.7.2018. Současná ředitelka byla odvolána z funkce po šestiletém období k 1.7.2018, před dosazením do funkce byla na škole zaměstnána jako učitelka na dobu neurčitou. Ostatní pedagogové mají také pracovní smlouvy na dobu neurčitou. S mým příchodem na školu nastává personální problém, protože jsem nově příchozí. Ráda bych se zeptala, zda má současná ředitelka nárok na pracovní místo. Bere se v úvahu její předchozí smlouva, nebo její pracovní poměr končí uplynutím doby, na kterou byla jmenována? Četla jsem o skončení pracovního poměru z důvodu fikce výpovědního důvodu podle §52 písm. c) zákoníku práce. Je to tento případ? Jak bych měla v tomto případě postupovat? Není mi moc jasné, jak můžu splnit podmínku nabídky volné pozice, když žádné volné místo na škole není. Předem děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

dle § 73a odst. 2 zákoníku práce - Odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance pracovní poměr nekončí; zaměstnavatel je povinen tomuto zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Jestliže zaměstnavatel nemá pro zaměstnance takovou práci, nebo ji zaměstnanec odmítne, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a současně platí, že je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c) ; odstupné poskytované zaměstnanci při organizačních změnách náleží jen v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání z místa vedoucího zaměstnance v souvislosti se zrušením tohoto místa v důsledku organizační změny.

Tedy i v případě, že odvolaný ředitel byl již u daného zřizovatele v pracovním poměru před jeho jmenováním do funkce, původní pracovní poměr se neobnovuje.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud pro odvolaného ředitele, nemáte práci, která by odpovídala jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci, jde o fikci výpovědního důvodu podle § 52 písm. c) ZP. Zřizovatel tímto může dát takovému zaměstnanci výpověď s odvoláním na výpovědní důvod podle § 52 písm. c) ZP.
Při skončení pracovního poměru z důvodu fikce výpovědního důvodu podle § 52 písm. c) má zaměstnanec právo na odstupné poskytované podle § 67 odst. 1, jen jestliže byl z vedoucího místa odvolán a jestliže důvodem odvolání bylo zrušení jím zastávaného vedoucího pracovního místa v důsledku organizační změny (k výši odstupného srov. komentář k § 67). Zaměstnanci, který se sám vzdal vedoucího pracovního místa nebo který byl odvolán z jiného důvodu, při skončení pracovního poměru pro fikci výpovědního důvodu podle § 52 písm. c) odstupné nenáleží.
 
Dobrý den. V konkurzním řízení po uplynutí šetiletého funkčního období ředitele školy jsem neuspěl a byl odvolán k 31.7. 2018 V roce 1990 jsem nastoupil jako učitel základní školy se smlouvou u školského úřadu, v roce 1999 jsem uspěl v konkurzním řízení a místo ředitele školy. V roce 2003 byly všechny pracovní smlouvy školského úřadu převedeny pod příspěvkové org. škol. Platí mi pracovní smlouva na místo učitele z roku 1990 s dohodou o změně prac. podmínek nebo se musí sepsat nová pracovní smlouva/ a ke kterému datu, nyní čerpám dovolenou do 25.8. / Úvazek na škole mi byl nabídnut.
Děkuji za odpověď.